Makieta kościoła św. Janów odsłonięta

Historia Najnowsze Piła Wydarzenia
PIŁA. Odlew z brązu stanął na bulwarach Châtellerault za hotelem Gromada. Świątynia przez ponad trzy wieki była symbolem polskości Piły. To także miejsce chrztu Stanisława Staszica. Mowa o kościele św. Janów – nieistniejącym kościele parafialnym w Pile.
W odsłonięciu makiety uczestniczyli  Prezydent Piły Piotr Głowski, radny Rady Powiatu w Pile Rafał Zdzierela oraz Miron Tadych, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni.
Na tablicy znajdującej się obok makiety napisano:
“W tym miejscu stał kościół pw. Św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty, który przez pięć wieków służył mieszkańcom Piły i okolic. Drewnianą świątynię wybudowano w I połowie XV w., a pod rokiem 1451 wymieniono w źródłach pisanych pierwszego pilskiego plebana Michała. W 1619 r. król Zygmunt III Waza i jego żona Konstancja wyrazili zgodę na budowę murowanego kościoła. W XVII w. wzniesiono prezbiterium i nawę, a w XIX w. dobudowano dwie wieże – dzwonnice. W świątyni znajdowała się kaplica Zwiastowania NMP ufundowana przez ród Katlewskich. Kościół spłoną dwukrotnie: w 1626 r. i 1742 r. W świątyni 6 listopada 1755 r. został ochrzczony najznakomitszy z pilan Stanisław Staszic. W II połowie XIX i początkach XX w. świątynia stała się ważnym ośrodkiem polskiego życia religijnego i kulturalnego. W parafii pełniło posługę kilkunastu wikariuszy – Polaków. Jeden z nich ks. Zygmunt Dykiert w 1917 r. założył Towarzystwo Śpiewacze „Halka” i został przewodniczącym polskiej Rady Ludowej. Podczas walk o Piłę w lutym 1945 r. kościół został spalony. W dniach 19-20 grudnia 1975 r. ruiny świątyni wysadzono w powietrze”.
***
-Szkoda, że nikogo nie zaproszono na otwarcie. Nie było Mieszkańców, Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, organizacji społecznych, radnych, NIKOGO.  Pan prezydent otworzył makietę sam... – skomentował wydarzenie Artur Łazowy ze stowarzyszenia Effata w Pile.
(Red.)
Fot. Artur Łazowy