„Komunikacja miejska – Biznes czy misja?”

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności był gościem zorganizowanego w Warszawie V Kongresu Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego, na którym wystąpił z referatem pt. „Komunikacja miejska – Biznes czy misja?”.

W swoim wystąpieniu senator Adam Szejnfeld odniósł się m.in. do następujących zagadnień:

1. Środowisko naturalne, czyste powietrze, zdrowy klimat – bariera czy szansa nowoczesnego rozwoju komunikacji miejskiej.

2. Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego obywateli – obowiązek państwa, samorządu terytorialnego, czy przewoźnika?

3. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) – korzystny, czy też nie, instrument rozwoju infrastruktury komunikacji publicznej?

4. Środki z KPO, a potrzeby rozwojowe transportu publicznego.

5. Funkcjonariusz publiczny, a pracownik komunikacji miejskiej – ocena propozycji branży.

Senator podczas swojego wystąpienia poruszył kilka najważniejszych wątków dotyczących komunikacji miejskiej, czy szerzej transportu publicznego, a przede wszystkim środowiska naturalnego i czystego powietrza, jak również zwrócił uwagę na istotny problem wykluczenia komunikacyjnego obywateli – Wykluczenie komunikacyjne, to nie tylko utrudnienia w przemieszczaniu się, to przede wszystkim wykluczenie edukacyjne, kulturalne, czy zdrowotne, w końcu po prostu wykluczenie społeczne, obywatelskie. Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego to nie tylko zatem podniesienie komfortu życia obywateli, ale także inwestycja w lepszą przyszłość dzieci i młodzieży oraz w rozwój rynku pracy – mówił senator z Wielkopolski.

Wiele miejsca senator Adam Szejnfeld poświecił sprawom związanym z prospołecznymi rozwiązaniami w transporcie publicznym. Opowiedział się m.in. za ideą misji, a nie biznesu w komunikacji miejskiej oraz rozwiązaniami opierającymi się na zasadzie „Jednego biletu”. Senator docelowo jest za bezpłatną komunikacją miejską.

Jako autor ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym promował też ten instrument, jako korzystne rozwiązanie na rzecz rozwoju komunikacji publicznej, ubolewał jednocześnie, że rządy Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do sytuacji, kiedy transport nie może skorzystać z ogromnych środków, jakie przewidziane są w KPO. – 160 mld zł leży na ziemi, a rząd się po nie schyla, tymczasem zmienia wcześniej uzgodnione z Unią Europejską warunki skorzystania z KPO z jednej strony odsuwając w czasie, a z drugiej strony ograniczając poszczególne „kamienie milowe” zapisane w porozumieniu ze Wspólnotą. Zmiany te dotyczą także środków finansowych na rozwój komunikacji miejskiej. To bardzo przykre i w perspektywie polskich potrzeb, bardzo szkodliwe – podkreślił senator.

Adam Szejnfeld odniósł się również do postulatów branży komunikacyjnej dotyczących włączenia pod status funkcjonariusza publicznego m.in kontrolerów biletów, a nie tylko samych kierowców autobusów – Osobom zatrudnionym niejednokrotnie w strukturach jednostek samorządu terytorialnego i wykonującym tak ważne publicznie obowiązki należy się szersza ochrona, także na gruncie prawa karnego – podkreślił senator Ziemi Pilskiej.

Kongres otworzyła pani Dorota Kacprzyk, prezes IGKM, a debatę prowadził pan Marcin Żabicki, dyrektor ds. rozwoju w IGKM. Oprócz senatora Adama Szejnfelda, gośćmi Kongresu byli także m.in. pan Tomasz Bratka, zastępca Prezydenta Miasta st. Warszawy oraz pan Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.

W ramach przeprowadzonego Kongresu m.in. miała miejsce debata nt. „Jak ukształtować zarządzanie transportem publicznym na styku organów centralnych i samorządowych”, w której uczestniczyli zarządzający Warszawskim Transportem Publicznym.

W poszczególnych punktach porządku obrad V Kongresu poruszano m.in. tematykę związaną z aktualnymi wyzwaniami dla rozwoju transportu publicznego, rozwoju infrastruktury, w tym OZE, czy inwestycji w ramach PPP.

Dużym zainteresowaniem spotkały się też prezentacja MPK w Kraśniku dotycząca utworzenia porozumienia międzygminnego w celu skorzystania ze środków FRPA, prezentacja na temat infrastruktury OZE w zajezdni autobusowej oraz analiza nowoczesnego systemu wynagradzania pracowników komunikacji miejskiej na tle wzrostu liczby wakatów wśród kierowców.

Po raz pierwszy w historii Kongresu bardzo dużo czasu poświęcono systemom tramwajowym, w tym sposobom zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Obecnie w Polsce 14. miast dysponuje transportem miejskim opartym na tramwajach.

Interesującym wątkiem był też temat rozbudowy metra warszawskiego, a ciekawostką było zaprezentowanie niskopodłogowego autobusu elektrycznego „Klasy mini”.

***

Celem działalności Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (IGKM) jest reprezentowanie i ochrona interesów jej członków, w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności wobec organów administracji rządowej i samorządowej, a także tworzenie warunków zapewniających rozwój. Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy – przewoźnicy, operatorzy i organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, a także przedsiębiorcy z otoczenia systemowego publicznego transportu zbiorowego.

– Zdjęcia własne oraz IGKM.

Kamila Łańska
Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile