Komunikat dla Ukraińców: Jak złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL?

kraj Piła Podróże Polityka Ukraina Wydarzenia
PIŁA. Zasady nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na ich kraj.
1. Zgodnie z komunikatem ministra cyfryzacji wydawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy rozpoczniemy od jutra, czyli od środy 16 marca 2022 roku.
2. Do złożenia wniosku będą zapraszani obywatele Ukrainy, którzy zgłosili się wcześniej po pomoc do znajdującego się przy ulic Dąbrowskiego 8 (wejście C) punktu wsparcia uchodźców (w kolejności zgłaszania się w tamtym punkcie). Ponieważ Urząd Miasta Piły posiada adresy i numery telefonów tych osób, data i godzina składania wniosków, będą składane telefonicznie i potwierdzane wysłaniem SMS z podaniem daty i godziny, w których należy złożyć wymagane dokumenty.
Obsługiwane będą wyłącznie osoby z ustalonym terminem! Osoby, które nie korzystały do tej pory z pomocy w miejskim punkcie wsparcia uchodźców, chcą otrzymać PESEL proszone są o wpisanie się w tamtym miejscu na listę.
3. W Pile nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy odbywać się będzie przy ulicy Dąbrowskiego 8 (wejście B), gdzie gmina uruchomiła specjalne stanowisko przeznaczone wyłącznie dla tej grupy. Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15: 30. Prawdopodobnie godziny pracy w tym miejscu zostaną wydłużone.
4. Osoby ubiegające się o nadanie numeru PESEL, przejdą taką samą procedurę, jak obywatele ubiegający się o wydanie Dowodu Osobistego. Oznacza to konieczność wykonania zdjęcia biometrycznego oraz pobrania linii papilarnych (odcisków palców) od osób powyżej 12 roku życia.
UWAGA: Bezpłatnie zdjęcie biometryczne można wykonać obecnie w zakładzie fotograficznym przy ulicy Bydgoskiej 31, którego właściciel zadeklarował bezpłatną pomoc obywatelom Ukrainy. Od przyszłego tygodnia, gmina Piła uruchomi punkt fotograficzny przy ulicy Dąbrowskiego 8.
5. Podczas składania wniosku o nadanie nr PESEL, obywatele Ukrainy zobowiązani są do przedstawienia dokument u potwierdzającego tożsamość. Osoby nie posiadające takie dokumentu, muszą złożyć oświadczenie, które jest częścią wniosku.
***
Інформація для українців: Як подати заявку на номер PESEL? Правила присвоєння номера PESEL громадянам України, які прибули до Польщі через агресію Росії проти їхньої країни.
1. Згідно з оголошенням міністра оцифризації, ми починаємо видавати номер PESEL громадянам України із завтрашнього дня, тобто з середи, 16 березня 2022 року.
2. Громадяни України, які раніше звернулися за допомогою до пункту підтримки біженців за адресою вулиця Домбровського, 8 (вхід C) (у порядку звернень в цьому пункті), будуть запрошені до подання заяви. Оскільки у мерії Піли є адреси та номери телефонів цих осіб, дата та час подання заяв буде подано по телефону та підтверджено надсиланням SMS із зазначенням дати та часу подання необхідних документів. Обслуговуватимуться лише люди з фіксованою датою! Людей, які досі не користувалися допомогою в муніципальному пункті підтримки біженців і хочуть отримати номер PESEL, просять вписатись в список у вищевказаному місці.
3. У Пілі присвоєння номера PESEL для громадян України відбуватиметься на вулиці  Домбровського, 8 (вхід В), де гміна облаштувала спеціальний стенд виключно для цієї групи. Пункт працюватиме з понеділка по п’ятницю з 7:30 до 15:30. Можливо робочий час у цьому місці буде продовжено.
4. Особи, які звертаються за номером PESEL, проходитимуть ту саму процедуру, що й громадяни, які подають заяву на отримання ID-картки. Це означає необхідність зробити біометричне фото та зняти відбитки пальців у людей старше 12 років.
ПРИМІТКА: Біометричну фотографію можна зробити безкоштовно у фотомагазині на Bydgoskiej (Бидгоській), 31, власник якого задекларував безкоштовну допомогу громадянам України. З наступного тижня гміна Піла відкриє фотомагазин на вулиці Домбровського, 8.
5. При оформленні номера PESEL громадяни України зобов’язані пред’явити документ, що підтверджує їх особу. Особи, які не мають такого документа, повинні подати декларацію, яка є частиною заяви.