Konkurs dla dzieci i młodzieży “Nasz pomysł na ochronę środowiska”

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Regiony Trzcianka Wydarzenia

WIELKOPOLSKA. Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego razem z Departamentem Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w VII edycji Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska”.

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego,
Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Edukacja, także ta proekologiczna, powinna wykorzystywać to, co w dzieciach i młodzieży najcenniejsze: kreatywność, zaangażowanie i pasję. To najlepszy sposób, aby rozmawiać o rzeczach trudnych, ale niezwykle ważnych  mówi Jacek Bogusławski.

Przedmiotem VII edycji Konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły fotoksiążki  pokazującej wpływ zanieczyszczenia na środowisko i nasze zdrowie – pokazanie aktualnego stanu środowiska wraz z propozycją zmian. Fotoksiążka powinna zawierać dokumentację fotograficzną wraz z krótkimi opisami stanu faktycznego oraz proponowanymi zmianami.

  1. Format fotoksiążki  A4 (210 mm x 297 mm ) – pionowo,
  2. Foto książka powinna zawierać stronę tytułową,
  3. Ilość stron foto książki: max 30 stron,
  4. Wymagany jest zapis na elektronicznym nośniku danych.

Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB – tzw. „pen drive”) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Czas trwania VII edycji Konkursu: od 17 stycznia 2022 r. (data ogłoszenia) do 1 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali.

Zarówno dla uczniów, jak i dla szkół przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.

Materiał prasowy