Konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego

Najnowsze Regiony Wydarzenia

550 tysięcy złotych! Tyle wynosi pula nagród w tegorocznej edycji konkursu na działania proekologiczne i prokulturowe!

– Chcemy wskazać, nagrodzić i wyróżnić te podmioty, których działania proekologiczne i prokulturowe aktywizują i wspierają oddolne inicjatywy na poziomie naszych sołectw, gmin i powiatów, i przyczyniają się do większego zaangażowania na rzecz “małych ojczyzn” – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w XXIII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Czy warto? Oczywiście, tym bardziej, że pula nagród jest w tym roku wyjątkowa i wynosi aż 550 tys. złotych!

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko – wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu). W Konkursie mogą również brać udział organizacje (w tym organizacje pożytku publicznego), a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego oraz podległe ww. jednostkom samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty, w dwóch kategoriach:

Kategoria I – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego  zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.

Kategoria II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

W zeszłorocznej edycji przesłano prawie 170 zgłoszeń. Czy w tym roku uda się pobić tę liczbę okaże się już niebawem. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego czeka na zgłoszenia do końca maja.
Szczegóły dostępne na stronie: https://bit.ly/3GzpIE1
  • Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego