Druga edycja konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”

Województwo Wielkopolskie od roku realizuje program „Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił rozpoczęcie 2 edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie” będącego jedną z form realizacji założeń programu. Konkurs skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) oraz dla Organizacji Pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (NGO).Pula środków […]

Czytaj dalej

Konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego

550 tysięcy złotych! Tyle wynosi pula nagród w tegorocznej edycji konkursu na działania proekologiczne i prokulturowe! – Chcemy wskazać, nagrodzić i wyróżnić te podmioty, których działania proekologiczne i prokulturowe aktywizują i wspierają oddolne inicjatywy na poziomie naszych sołectw, gmin i powiatów, i przyczyniają się do większego zaangażowania na rzecz “małych ojczyzn” – mówi Jacek Bogusławski, […]

Czytaj dalej

Są fundusze na wyposażenie świetlicy

SZYDŁOWO. Urząd Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotację celową w wysokości 39 970 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej”. W ramach dotacji zostaną zakupione klocki systemu LEGO Education jako wyposażenie […]

Czytaj dalej