Konsultacje społeczne

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

W czwartek, 13 kwietnia br., na skwerze przy os. J. Lelewela odbyło się spotkanie władz samorządowych z mieszkańcami w sprawie konsultacji społecznych dotyczących organizacji ruchu na os. J. Lelewela w Trzciance.

W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski, Zastępca Burmistrza Trzcianki Witold Putyrski, pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz zainteresowane osoby. Konsultacje otworzył Burmistrz, który przedstawił warianty oraz rozwiązania dotyczące przebiegu ruchu na os. J. Lelewela. Następnie mieszkańcy przedstawili swoje propozycje oraz wyrazili zdania na temat proponowanych działań. Celem spotkania było bowiem wypracowanie, jak najlepszych rozwiązań dotyczących organizacji ruchu.

Kolejne spotkanie odbędzie się 10 maja, o godz. 17:00, w Centrum Integracji Społecznej przy Placu Pocztowym 25.

trzcianka.pl