Kontynuacja budowy ulicy Kazimierza Wielkiego

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

Na osiedlu Koszyce trwa budowa kolejnego odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego. Inwestycja podzielona na dwa etapy, obejmuje fragment ulicy Kazimierza Wielkiego o łącznej długości 995 metrów, od skrzyżowania z ulicą Równą do skrzyżowania z alej Niepodległości. Zadanie finansowane jest ze środków własnych Gminy Piła, a  łączną wartość prac oszacowano na około 8 100 000 złotych.

I etap od ulicy Równej do ulicy Szkolnej

W ramach pierwszego etapu na odcinku od ulicy Równej do ulicy Szkolnej, dobudowany zostanie po prawej stronie jezdni chodnik wraz ze ścieżką rowerową.  Po lewej stronie powstaną: chodnik i parking przyuliczny. Odcinek zostanie oświetlony, doświetlone zostaną przejścia dla pieszych oraz nasadzona zostanie zieleń. Obecnie stan zaawansowania robót szacuje się na około 30 procent.

II etap od ulicy Szkolnej do alei Niepodległości

Na odcinku od ulicy Szkolnej do alei Niepodległości planowana jest budowa jezdni o parametrach drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami: Konstancji, Wazów i Krańcową. Ponadto powstaną: zatoki autobusowe z peronami i  wiatami autobusowymi, jednostronny parking przyuliczny, chodniki po obu stronach jezdni.   Kontynuowana będzie również budowa ścieżki rowerowej wraz ze zlokalizowanymi  punktowo miejscami odpoczynku (zatoczki z ławkami i koszami na śmieci). Odcinek zostanie także oświetlony, a jezdnię od budynków mieszkalnych oddzieli pas zieleni, której nasadzenia również obejmuje projekt przebudowy.

Zabudowa mieszkaniowa Osiedla Koszyce bardzo intensywnie postępuje, a ulica Kazimierza Wielkiego stanowi główny szlak komunikacyjny tej dzielnicy miasta. Wstrzymywaliśmy się jednak z jej przebudową, do zakończenia głównych prac budowlanych, by ciężki transport i maszyny, nie zniszczyły nowej infrastruktury. I w tej chwili przyszła pora na budowę tego kręgosłupa komunikacyjnego w pełnym zakresie od ulicy Szkolnej do alei Niepodległości – informuje Jolanta Sobieszczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich.

Na Koszycach nie tylko naprawiamy plany związane z zagospodarowaniem przestrzeni – bo budynki duże były przed laty wymieszane tu z niską zabudową – ale również wchodzimy w tereny, które do tej pory wymagały dużego zaangażowania środków.  Również na tej ulicy po zakończeniu inwestycji, pojawiają się autobusy, które ułatwią mieszkańcom komunikację z pozostałymi dzielnicami Piły – podsumowuje prezydent Piły Piotr Głowski.

Wartość prac i termin zakończenia:
Wartość prac: ok. 8 100 000 zł,
Zakończenie prac: IV kwartał 2024 roku.

Uwaga: Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem ujęta jest w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły w ramach nowego okresu  budżetowego UE na lata 2022-2027 (Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2022-2027). Tym samym planowana jest refundacja środków finansowych z tego tytułu na poziomie 70% kosztów kwalifikowalnych tj. ok. 1 000 000 zł.

Dodajmy, że wartość miejskich inwestycji prowadzonych i zaplanowanych na najbliższy czas na terenie osiedla Koszyce przekracza kwotę 25 600 000 złotych.

pila.pl