Turniej 3-cio Majowy

Czarnków Najnowsze Regiony

Rocznica uchwalenia Konstytucji to Święto Narodowe ale również święto w Bractwie Kurkowym – tradycyjnie strzelamy o tytuł Króla 3-cio Majowego. Przed turniejem poczet sztandarowy Bractwa uczestniczył we Mszy Świętej za Ojczyznę. W otwarciu turnieju na strzelnicy wzięli udział Wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, Z-ca Burmistrza miasta Czarnków Krzysztof Madaj, Ksiądz Krzysztof Makosz i ksiądz Marcin Kaczmarek, Król KBS Czarnków A.D. 2022 Sławomir Knapski oraz Bracia z Ujścia i Piły.

Odśpiewaliśmy Hymn Bracki, ksiądz poświęcił tarcze i został oddany strzał z armaty. Prezes Bractwa omówił konkurencje i przypomniał o zasadach bezpieczeństwa. Tradycyjnie strzelamy do tarcz kołkowanych i punktowych. Przychód z jednej z tarcz kołkowanych został przeznaczony w całości na cel charytatywny: ratowanie chorego serduszka małej Basi .
Królem 3-cio majowym został Bogusław Pańczyniak, I Rycerzem Krystian Nowak, II Rycerzem Zenon Zawadzki.
A oto wyniki pozostałych konkurencji:
Karabinek pneumatyczny -juniorzy
1. Aleksandra Jessa
2. Mikołaj Zawadzki
3. Bartosz Radzi
Karabinek pneumatyczny – seniorzy
1. Zbigniew Sadowski
2. Magdalena Jessa
3. Wojciech Turek
Pistolet 5,6 mm – odl. 25 m
1. Krystian Nowak (47/50 pkt.) – KBS Czarnków
2. Janusz Kryczka (45/50 pkt.) – KBS Czarnków
3. Zbigniew Sadowski (43/50 pkt.) – niezrzeszony
Pistolet 9 mm – odl. 25 m
1. Krystian Nowak (27/30 pkt. – KBS Czarnków
2. Zbigniew Sadowski (26/30 pkt.) – niezrzeszony
3. Paweł Przychodniak (24/30 pkt.) – KBS Czarnków
Tarcza losowa – odl. 50 m
1. Wojciech Jessa – niezrzeszony
2. Mikołaj Zawadzki – niezrzeszony
3. Grzegorz Pawlak – niezrzeszony
Tarcza punktowa – odl. 50 m
1. Zenon Zawadzki (29,4 pkt.) – KBS Czarnków
2. Sławomir Knapski 27,7 pkt.) – KBS Czarnków
3. Zbigniew Sadowski (27,7 pkt.) – niezrzeszony
Karabin szybki – odl. 50 m ( 5 zapadek)
1. Dariusz Ciesielski (5,57 sek) – NSS
2. Paweł Przychodniak (5,82 sek) – KBS Czarnków
3. Mikołaj Zawadzki (6,7 sek.) – niezrzeszony
Tarcza Charytatywna – odl. 50 m
1. Andrzej Szulc – KBS Ujście
2. Krystian Nowak – KBS Czarnków
3. Władysław Stegmann – KBS Ujście
Tarcza Towarzyska – odl. 50 m ( sponsor BK Ujście)
1. Helena Jasińska-Przychodniak – KBS Czarnków
2. Paweł Przychodniak – KBS Czarnków
3. Dariusz Bielejewski – BK Tarcza Piła
Tarcza Bracka – odl. 50 m
1. Dariusz Bielejewski – BK Tarcza Piła
2. Andrzej Szulc – KBS Ujście
3. Paweł Przychodniak – KBS Czarnków
Tarcza punktowa – odl. 100 m
1. Krystian Nowak (23/30pkt.) – KBS Czarnków
2. Dariusz Bielejewski (23/30 pkt.) – BK Tarcza Piła
3. Janusz Malinowski (22/30 pkt.) – KBS Czarnków
Tarcza towarzyska – odl. 100 m
1. Dariusz Bielejewski – BK Tarcza Piła
2. Krystian Nowak – KBS Czarnków
3. Bogusław Pańczyniak – KBS Czarnków
Kur
1. Dariusz Ciesielski – NSS
2. Sławomir Knapski – KBS Czarnków
3. Janusz Kryczka – KBS Czarnków.
Zapraszamy do udziału w kolejnych turniejach. Najbliższy Turniej to Nasze Święto – strzelamy o Tytuł Króla Bractwa – 28 maj- strzelnica w Sarbce.

Helena Jasińska-Przychodniak- Sekretarz KBS w Czarnkowie