KONWENT PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW POŚWIĘCONY PROBLEMOM MŁODZIEŻY

Najnowsze Piła Wydarzenia

W Centrum Powiatowym Iskra w Pile odbył się 1. Konwent Psychologów i Pedagogów Szkół Powiatu Pilskiego pod hasłem ”Problemy współczesnej profilaktyki w szkole”.

Konwent był okazją do spotkania pedagogów i psychologów szkół powiatu pilskiego, zarówno średnich jak i podstawowych oraz instytucji lokalnych zajmujących się profilaktyką tzw. zachowań ryzykownych młodzieży i udzielającym im wsparcia. Poruszono wiele ważnych problemów, z którymi boryka się dzisiaj młodzież: agresję w szkole, czy wzrost liczby samobójstw wśród młodych ludzi. Celem konwentu było pokazanie sposobów i metod, jak sobie radzić z wieloma problemami młodzieży.

– To było bardzo potrzebne spotkanie, wierzę, że odbędą się kolejne, także w innej formule, na przykład ćwiczeń. Młodzież ma coraz więcej problemów emocjonalnych i psychologicznych. Ważna jest profilaktyka, umiejętność im zapobiegania, ale także umiejętność niesienia pomocy, nie tylko przez psychologów, pedagogów szkolnych, ale także dyrektorów, nauczycieli –  mówi Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile, który wziął udział w tym wydarzeniu.

Uczestnicy wysłuchali wiele profesjonalnych wykładów, wygłoszonych przez specjalistów, o następującej tematyce:  
„Standardy i dylematy etyczne udzielania wsparcia psychologicznego i pedagogicznego w szkole,
„Zdrowie psychiczne uczniów – stan i rekomendacje do działań profilaktycznych w szkole”,
„ Prawne narzędzia reakcji na zachowania niepożądane w placówkach  oświatowych”
„ Kodeks etyczny specjalisty z zakresu profilaktyki w szkole”.

powiat.pila.pl