KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA – TO PROSTE!

Interwencje Na sygnale Najnowsze Piła Wydarzenia

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które jest dedykowane mieszkańcom, aby ułatwić możliwość zgłaszania nieprawidłowych zachowań, które zdarzają się cyklicznie w danym miejscu. Jak w praktyce to działa? Wyjaśniamy!

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Między innymi dlatego powstała Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to narzędzie, dzięki któremu w łatwy sposób można zgłosić występowanie zarówno wykroczeń lub innych niepożądanych zachowań, które dzieją się cyklicznie i nie wymagają natychmiastowego podjęcia interwencji. Informacja ta trafia do właściwej komórki Policji, która będzie weryfikować zgłoszenie i kontrolować wskazane miejsce, aż do momentu ustania zagrożenia. Należy jednak pamiętać, że narzędzie KMZB nie służy do zgłaszania pilnej interwencji Policji – w tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Jak KMZB działa w praktyce?

  • W pierwszej kolejności należy wejść na stronę KMZB https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html, zapoznać się z regulaminem, zaznaczyć na mapie lokalizację zagrożenia, dodać zgłoszenie (przycisk “+” w lewym dolnym rogu ekranu), wybrać jego kategorię oraz dokonać opisu, do którego można dołączyć również załączniki.
    Dobrze, aby opis zgłoszenia był szczegółowy i zawierał dni, a nawet godziny, kiedy zagrożenie się pojawia lub jest szczególnie uciążliwe.
  • Po dodaniu zgłoszenia trafia ono do konkretnej jednostki lub komórki, która rozpoczyna proces weryfikacji. Funkcjonariusze podczas codziennej służby będą pojawiać się we wskazanym miejscu, aby sprawdzić czy dochodzi tam do wskazanych zachowań lub incydentów.
  • W przypadku potwierdzenia funkcjonariusze podejmą interwencję i wykonają stosowne czynności oraz będą powtarzać proces kontroli tego miejsca, aż do wyeliminowania zagrożenia.

Za pomocą KMZB można zgłosić między innymi:

  • zakłócenia ciszy nocnej,
  • akty wandalizmu lub żebractwa,
  • spożywanie alkoholu w miejscach publicznych lub zażywanie środków odurzających,
  • grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją,
  • wykroczenia drogowe lub  niewłaściwą infrastrukturę drogową.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa. To narzędzie, dzięki któremu anonimowo i w łatwy sposób możemy zasygnalizować zagrożenia, które występują w naszej okolicy.

Link do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Szczegółowa instrukcja procesu dodawania zgłoszenia – INSTRUKCJA – KMZB
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – to proste! – Aktualności – KPP Piła (policja.gov.pl)