Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansuje Spółki Wodne

Chodzież Czarnków Interwencje kraj Najnowsze Piła Podróże Regiony Rolnictwo Środowisko Trzcianka Wydarzenia
2 mln zł trafi do 134 Spółek Wodnych funkcjonujących na terenie województwa Wielkopolskiego w 2022 roku. Samorząd Województwa Wielkopolskiego po raz kolejny przeznaczył środki finansowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w ramach programu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji.
W 2022 roku Wielkopolskie Spółki Wodne po raz kolejny mogą liczyć na wsparcie finansowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W sierpniu br. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy przekazujące wsparcie dla spółek wodnych funkcjonujących w naszym Regionie.
Dzięki tym środkom spółki wodne otrzymają wsparcie na prowadzenie ich działalności związanej z przeprowadzeniem niezbędnych prac, regularnej konserwacji i modernizacji urządzeń wodnych i melioracyjnych. Prace te przyczyniają się do zapobiegania lub ograniczenia zjawisk suszy i skutków nadmiernych opadów, które cyklicznie pojawiają się w naszym
województwie. Wsparcie w ramach prac związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych oraz na realizację inwestycji dla Spółek Wodnych od wielu lat pozwala na terenie naszego województwa utrzymywać wiele kanałów urządzeń oraz modernizować infrastrukturę sieci wodnej chroniąc pola i infrastrukturę przed skutkami podtopień oraz regulując stosunki
wodne w wielu okolicach. Po raz kolejny z Wielkopolskiego budżetu na ten cel przeznaczono 2 mln zł wspierając 134 Spółki. Od 2009 roku w ramach wsparcia Samorządu do Spółek trafiło ponad 21 mln zł – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
W 2022 roku w ramach przeprowadzonego naboru wniosków wsparcie otrzymają 134 spółki wodne (złożone zostały 139 wnioski) na łączną kwotę 2 mln zł. Najwyższa dotacja, która została przyznana spółce wodnej w bieżącym roku to ponad 86 tys. zł. Tegoroczna wysokość udzielonego spółkom wodnym dofinansowania wyniesie około 33% wartości prac ujętych we wnioskach. Świadczy to o wysokich kosztach utrzymywania infrastruktury melioracyjnej i należytym zagospodarowywaniu zasobów wodnych.

Bartosz Zalas
podinspektor

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi