Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie chodzieskim

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Funkcjonująca od 2016 roku na terenie kraju i tym samym także na terenie powiatu chodzieskiego, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala w łatwy sposób przekazać policjantom informacje o zagrożeniach, które w odczuciu lokalnej społeczności mają wpływ na bezpieczeństwo. To bardzo przydatne narzędzie zwłaszcza teraz, w dobie panującej epidemii koronawirusa, kiedy wszyscy mamy ograniczać kontakty bezpośrednie.

Kiedy chcemy wskazać występujące w konkretnym miejscu zagrożenie, mamy do dyspozycji jedną spośród kilkudziesięciu kategorii zjawisk najbardziej uciążliwych społecznie. Umieszczone na mapie podlega weryfikacji, czyli sprawdzeniu przez Policję, czy dane zjawisko występuje w tym konkretnym miejscu. W przypadku pozytywnej weryfikacji występowania zagrożenia w dalszej kolejności prowadzone są działania mające na celu eliminację tego zagrożenia. To oznacza, że służby koncentrują swoje działania w taki sposób, aby w możliwie jak najkrótszym czasie zagrożenie przestało występować. W zależności od charakteru zjawiska, mogą to być częstsze patrole policji, jak również poinformowanie innych instytucji w celu wypracowania nowych rozwiązań, które poprawią istniejący stan rzeczy. Takie sytuacje mają miejsce choćby w przypadku nieprawidłowego oznakowania drogi, czy niewłaściwej infrastruktury drogowej.

Analiza danych od początku tego roku pokazuje, że mieszkańcy wskazali 75 miejsc zagrożonych w powiecie chodzieskim, z czego 44 zostały potwierdzone, 15 nie zostało potwierdzonych, pozostałe stanowiły żart lub pomyłkę.

Podział zaznaczonych miejsc zagrożonych ze względu na obszar przedstawia się następująco:

  • miasto i gmina Chodzież ? 57;

  • miasto i gmina Szamocin ? 8;

  • miasto i gmina Margonin ? 3;

  • gmina Budzyń ? 7.

Najczęstszym problemem, z którym borykają się mieszkańcy naszego powiatu, jest nieprawidłowe parkowanie (19 zaznaczeń). Kolejnymi istotnymi zagrożeniami, wskazywanymi przez użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa są: przekraczanie dozwolonej prędkości (17 zaznaczeń), niewłaściwa infrastruktura drogowa (5 zaznaczeń), czy dzikie wysypiska śmieci (12 zaznaczeń). Mieszkańcy wskazują ponadto na spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, wałęsające się bezpańskie psy, ale także na inne zagrożenia. Nie wszystkie umiejscowione na platformie cyfrowej miejsca zagrożone znalazły swoje potwierdzenie w trakcie weryfikacji prowadzonej przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pamiętajmy jednak, że narzędzie to nie służy do zgłaszania interwencji wymagających natychmiastowego działania Policji. W tym celu należy skorzystać z numerów alarmowych 997 lub 112.

 KPP Chodzież