Kto otrzyma Trzcianeckie Sarenki? Przekonamy się 3 marca…

Kultura Najnowsze Trzcianka

TRZCIANKA.  Do 31 stycznia można składać wnioski o przyznanie ?Trzcianeckiej sarenki?. Można je przesłać do Urzędu Miejskiego Trzcianki lub złożyć w Kancelarii Urzędu.

Wyróżnienie ?Trzcianecka sarenka? jest dowodem uznania, wyrażanym osobom i podmiotom szczególnie zasłużonym dla miasta i gminy Trzcianka, których sukcesy, osiągnięcia lub działalność przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności i promocji Trzcianki.

Wyróżnienie przyznawane jest w następujących kategoriach:
a) kultura ? wyróżnienie dla osoby lub podmiotu działającego na rzecz rozpowszechniania kultury;
b) sport ? wyróżnienie dla zawodnika, trenera oraz osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;
c) rolnictwo ? wyróżnienie przyznawane dla najbardziej przedsiębiorczego producenta rolnego;
d) osobowość ? wyróżnienie dla osoby wyróżniającej się swoją działalnością społeczną lub komercyjną;
e) biznes ? wyróżnienie dla podmiotu gospodarczego za sukces biznesowy odniesiony na terenie gminy Trzcianka;
f) lokalna społeczność ? wyróżnienie dla osoby lub podmiotu działającego na rzecz osób trzecich;
g) Grand Prix Roku ? wyróżnienie przyznawane indywidualnie przez Burmistrza Trzcianki, niesklasyfikowane w ww. kategoriach, dla osoby, organizacji lub podmiotu za wybitne osiągnięcia lub całokształt twórczości.

Wnioski o wyróżnienie mogą składać: organizacje pozarządowe, instytucje kultury i sportu, podmioty gospodarcze, organy administracji publicznej lub osoby fizyczne. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia  Burmistrz podejmie po zasięgnięciu opinii powołanej Kapituły.

Wyróżnienie ma charakter rzeczowy i składa się z mosiężnej statuetki przedstawiającej sarenkę, dyplomu oraz kwiatów.

Wręczenie wyróżnienia przez Burmistrza Trzcianki nastąpi podczas uroczystości z okazji nadania Trzciance praw miejskich ? w dniu 3 marca 2019 r.

(Red.)
 Źródło: trzcianka.pl