Kto zamieszka w tym “księstwie”?

Biznes Interwencje Najnowsze Piła Wydarzenia

Prezydent Piły Piotr Głowski zleci wykonanie ekskluzywnej koncepcji osiedla dla elit, tymczasem wiele zabytkowych kamienic i obiektów w mieście niszczeje bądź marnuje się z powodu złej gospodarności, chociażby Strzelnica „Tarcza”. I choć ta budowa to na razie odległe plany, już pojawia się pytanie: kto zamieszka w tym “księstwie”?

Całe osiedle – na podstawie zwycięskiej koncepcji – miałoby powstać w ciągu dekady. Wiele jednak zależy czy pojawią się przedsiębiorcy zainteresowani realizację tego projektu.

Mowa o zakończonym niedawno konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego “Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile. Sąd konkursowy po przeglądzie i ocenie ponad 10 prac architektonicznych zdecydowali o wybraniu najlepszych.

Po posiedzeniu kapituły Sądu Konkursowego składającego się z przedstawicieli Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Urzędu Miasta Piły, spośród 11 prac wybrano 5, z których 2 otrzymały wyróżnienia natomiast trzem przyznano I,II oraz III miejsce. Zwycięska okazała się praca przygotowana przez Projekt Officyna Pracownia Architektury, Lumioo oraz AMP-Architekt Michał Piech z Łodzi. Projekt przygotowany przez kilkuosobowy zespół projektowy oprócz zabudowy mieszkaniowej zawiera między innymi takie obiekty jak Centrum administracyjno-kulturalne, Szkoła, Przedszkole z domem seniora czy Targowisko.

Sąd konkursowy tak uzasadnił wybór zwycięskiej pracy: ,,W założeniu oddaje zaproponowaną wcześniej nazwę  osiedla  – Zielone Wzgórza. Projekt wkomponowany w istniejące środowisko naturalne wykorzystuje istniejącą zieleń i wprowadza mieszkańca w przyjemną zróżnicowaną tarasowo zabudowę mieszkaniową. Osiedle w założeniu samowystarczalne, wyposażone jest w funkcjonalną przestrzeń publiczną i rekreacyjną. Przewiduje wprowadzenie usług i miejsc pracy. Rozwiązania komunikacyjne pozwalają na wygodne powiązanie z miejskim  transportem publicznym. Ruch kołowy prowadzony po wewnętrznej obwodnicy pozwala na swobodne przemieszczanie pieszego i rowerzysty. Centralna część osiedla zawiera elementy rekreacyjne z wplecioną technologią retencji wody, której zastosowanie w formie wodnego rynku wraz z otoczeniem tworzy nową formę agory. Kolejne zabiegi proekologiczne dotyczą kształtowania zabudowy mieszkaniowej uwzględniającej efekt energetyczny. Bardzo ważne jest spójne z planami miasta wprowadzenie technologii opartej na OZE oraz wodoru, które  wpływają na ekonomię i ergonomię nowego osiedla”.

-Tak szybko jak będzie to możliwe przystąpimy do prac nad przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego i w tym czasie równolegle będziemy też przygotowywali nasz pierwszy projekt miejski. Jednocześnie przygotujemy  dokumentację zarówno do podziałów geodezyjnych i do tego by być może w drodze konkursu w przyszłości sprzedawać te nieruchomości. Chcielibyśmy również widzieć, że ci którzy kupują w sposób spójny z tym dokumentem będą chcieli realizować swoje projekty. – mówił podczas ogłoszenia wyników konkursu Prezydent Miasta Piły, Piotr Głowski.

 

  • Informacje i zdjęcia: zaczerpnięte https://www.pila.pl/