Bieżące remonty dróg powiatowych

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

Powiat Pilski modernizuje i remontuje drogi powiatowe. Dla kierowców będzie bezpieczniej. Właśnie zakończono remonty nawierzchni na wielu odcinkach dróg wartości ok. 2 mln zł.

Niedawno zakończyły się remonty wielu odcinków dróg powiatowych, o łącznej długości 8,1 km. Wartość tych prac to prawie 2 mln zł. Nowe nawierzchnie zyskały odcinki następujących dróg:
– nr 1205P Dębno – Dziunin,
– nr 1052P Wiktorówko – Walentynowo – do granicy powiatu,
– nr 1205P Trzeboń – Liszkowo,
– nr 1182P Rudna – Mościska,
– nr 1186P Białośliwie – Nieżychowo,
– nr 1191P Dąbki – Żelazno,
– nr 1179P w miejscowości Równopole,
– nr 1162P w miejscowości Węglewo,
– nr 1166P Zawada – Stara Łubianka,
– nr 1159P w miejscowości Kotuń.

Remonty były prowadzone w 12 odrębnych lokalizacjach. Na tym nie koniec. Kolejne remonty i modernizacje są w toku i będą kontynuowane.

Powiat Pilski