“Lasy” zatrudnią więźniów

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Dzisiaj Andrzej Brusiło, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz płk Jarosław Banasik, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie, podpisali porozumienie dotyczące współpracy w ramach programu “Praca dla więźniów”.

Porozumienie koncentruje się na umożliwianiu zatrudnienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przy pracach leśnych.

Umożliwienie pracy osadzonym ma na celu ponowne ich przystosowanie do czynnego, samodzielnego życia w społeczeństwie i do pracy zawodowej. Współpraca z leśnikami będzie miała także wymiar edukacyjny. Skazani zyskają nowe kompetencje i wiedzę na temat lasów i przyrody.

(RDLP Piła)