Lech Lewandowski 1943-2022

Najnowsze Polityka Wydarzenia
Z przykrością informujemy, iż odszedł od nas Lech Lewandowski, radny oraz członek Zarządu II i III kadencji Rady Gminy Szydłowo w latach 1994-2002. Od 1998 do 2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ś.p. Lech Lewandowski urodził się 26.11.1943 r. w Lipnie. Od 1963 r. związany ze Starą Łubianką, gdzie wraz z żoną Wandą pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej, a następnie w Zespole Szkół Ogrodniczych. W latach 1978-1994 był kierownikiem w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, zaś od 1994 do 1998 – kierownikiem internatu Zespołu Szkół Ogrodniczych.
Aktywnie zaangażowany w działalność społeczną, m. in. opiekun LZS w Starej Łubiance w latach 1963-1978, gdzie uczestniczył w budowie obiektów sportowych. W latach 90- tych założyciel i opiekun grupy AA “Ziarno” w Starej Łubiance, w której z oddaniem
udzielał wsparcia terapeutycznego osobom borykającym się z nałogiem alkoholowym.
Od 2002 roku był również mocno zaangażowany w działalność lokalnego oddziału Caritas, pełniąc funkcję Prezesa.
Wszyscy wspominamy go jako wyjątkowego nauczyciela, doradcę, powiernika i przyjaciela. Zawsze służył radą, z cierpliwością wysłuchiwał osób, które się do niego zwracały i był gotów do działania, by pomagać innym.
Był dobrym, mądrym, skromnym i życzliwym człowiekiem, o którym pamięć na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Zmarł nieoczekiwanie 28 kwietnia. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 5 maja 2022 r. o godz. 14:00 w Starej Łubiance.