Leśnicy będą współpracować ze studentami

Najnowsze Piła Wydarzenia

Budowanie świadomości społeczeństwa o konieczności ochrony środowiska jako ?wspólnego dobra? jest celem współpracy między Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile a Nadnoteckim Instytutem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile.

List intencyjny w sprawie współpracy podpisali dr inż. Andrzej Brusiło Dyrektor RDLP w Pile oraz dr Paweł M. Owsianny Dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile.

Leśnicy wraz z naukowcami i studentami zamierzają  działać w zakresie wspólnej realizacji programów, projektów o charakterze naukowym, badawczym, badawczo ? rozwojowym, sportowym, edukacyjnym, dydaktycznym oraz szkoleniowym.

Planują także tworzyć wspólne programy edukacyjne i społeczne dotyczące roli owadów zapylających w środowisku, zmian klimatu i gospodarki wodnej oraz  programy naukowe, badawczo-rozwojowe i dydaktyczne dotyczące stanu, przekształceń, zagadnień właściwego funkcjonowania krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz edukacji. W planach jest również współorganizacja konferencji naukowych, sesji popularyzacyjno-naukowych i wydarzeń o charakterze edukacyjno-społecznym.

– Już od jakiegoś czasu Lasy Państwowe współpracują z Nadnoteckim Instytutem UAM w Pile, podpisanie listu intencyjnego było tego sformalizowaniem ? mówi dr inż. A. Brusiło Dyrektor RDLP w  Pile. –  Leśnicy wspólnie z naukowcami prowadzą zajęcia edukacyjne oraz organizują wspólne przedsięwzięcia, np. Nadleśnictwo Zdrojowa Góra wraz z Instytutem organizuje Noc Sów, spotkanie, którego pierwsza część merytoryczna odbywa się na uczelni, następnie uczestnicy, wraz z leśnikami, wyruszają w teren. Cieszę się, że jest wola naszych partnerów, aby rozszerzyć współpracę.

– Lasy Państwowe w zakresie małej retencji zrobiły dużo dobrych projektów, które są doskonałym poligonem praktyk dydaktyczno-badawczych dla naszych studentów – dodaje dr Paweł M. Owsianny Dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile. – Z kolei nasi wykładowcy dzielą się wiedzą z leśnikami z zakresu funkcjonowania i ochrony siedlisk wodnych obecnych w lasach. Cieszymy się bardzo z tej wieloletniej współpracy z Lasami Państwowymi, ponieważ przedsięwzięcia te dają pożądany efekt synergiczny, widoczny także na polu wspólnych wydarzeń społecznej edukacji ekologicznej.

RDLP Piła