„List do taty” – nagroda senatora Szejnfelda trafia do Czarnkowa.

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Drzwi otwarte w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Czarnkowie, to wspaniały pomysł na przybliżenie szkoły rodzicom i dzieciom. W tym dniu senator Adam Szejnfeld dokonał w „Dwójce” także finału słynnego już Konkursu Senatu RP, pt. „List do taty”. Laureatką została Urszula Miszke.

Senator Adam Szejnfeld jest organizatorem w Wielkopolsce Północnej ogólnopolskiego Konkursu Senatu RP, pt. „List do Taty”. Konkurs realizowany jest przez senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Głównym celem konkursu jest skierowanie uwagi opinii publicznej na rolę ojca w życiu dziecka, a także ukazanie więzi dzieci ze swoimi ojcami i opiekunami wyrażanymi ich własnymi, szczerymi słowami. Konkurs jest adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych, których zadaniem jest napisanie listu na temat: „Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata”. W ostatniej edycji konkursu uczestniczyło w skali kraju rekordowa liczba ok. 2 500 tys. uczniów, z aż ok. 450 szkół.  Szkoła Podstawowa nr 2 z Czarnkowa wykazała się wyjątkowym zaangażowaniem w realizację konkursu, czego dowodem jest to, iż do senackiego konkursu przystąpiło 22 uzdolnionych i ambitnych uczniów „Dwójki”, ale jak to w zawodach czy konkursach bywa, tylko jedna osoba mogła zostać laureatem.

Komisja konkursowa w składzie,

  • Adam Szejnfeld, senator Rzeczypospolitej Polskiej – przewodniczący,
  • Kamila Łańska, dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda w Pile – wiceprzewodnicząca,
  • Teresa Kasior, radna Rady Miasta Piły
  • Rafał Zdzierela, radny Rady Powiatu w Pile
  • Maksymilian Ryżek, radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

po wnikliwej i długiej pracy oraz dyskusjach tytuł laureatki II miejsca w Konkursie postanowiła przyznać Urszuli Miszke, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Czarnkowie. Praca dziewczynki poruszyłaby serce każdego czytającego jej list. Urszula opisała bowiem w swoim tekście to, jak bardzo wdzięczna jest swojemu tacie, który pomimo swojej choroby jest przy niej i wspiera ją we wszystkich sprawach starając się jednocześnie zagwarantować dziewczynce jak najlepsze dzieciństwo.

Podczas uroczystości finału w czarnkowskiej „Dwójce”, odczytano fragment listu, który wzbudził wiele emocji wśród uczestników. Pojawiły się łzy wzruszenia rodziców, dzieci i organizatorów.

Senator Adam Szejnfeld poruszony zaangażowaniem nauczycieli i dyrekcji szkoły, podziękował wszystkim:

– „Jestem zachwycony pracą jaką Państwo wkładacie w kształtowanie młodych ludzi. Czuję wielką dumę widząc tego efekty, mające swoje odzwierciedlenie w tak wielkim zaangażowaniu ze strony dzieci i pozytywnym odbiorze naszego konkursu przez ich rodziców i nauczycieli. Na ręce pedagogów i rodziców składam ogromne gratulacje i wyrazy uznania.” – mówił Senator RP w swoim przemówieniu.

Należy zaznaczyć, iż praca wszystkich uczniów i uczennic została doceniona, bowiem wszystkie dzieci zostały nagrodzone przez senatora Szejnfelda upominkiem i indywidualnym dyplomem. Laureatka II miejsca konkursu „List do Taty” otrzymała dodatkowo dyplom, nagrodę rzeczową oraz oczywiście puchar.

– Senacki konkurs jest cenną inicjatywą nie tylko edukacyjną, ale i społeczną, która nie miałaby szansy powodzenia bez takich osób jak Państwo. Jeszcze raz dziękując za współpracę wyrażam nadzieję, że nadal będziecie Państwo wspierali tak wszechstronną i uniwersalną wartość, jaką jest kultywowanie więzi rodzinnych, także poprzez współpracę przy kolejnych edycjach konkursu Senatu RP – mówił, dziękując wszystkim zaangażowanym w konkurs „List do Taty” w Wielkopolsce Północnej senator Adam Szejnfeld.

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie „List do taty” oraz „Drzwi Otwartych Szkoły” uświetnił „Koncert talentów”, zorganizowany przez nauczycieli, będący jednocześnie częścią obchodów drzwi otwartych szkoły. Zaprezentowano wachlarz umiejętności – od śpiewu, poprzez taniec, do aktorstwa i poezji. Uczniowie Szkolnego Koła Wokalnego zaprezentowali piękne wykonanie utworu „Witajcie w naszej bajce”, który stanowił swego rodzaju wprowadzenie do dalszych występów. Szkolni tancerze po zaprezentowaniu pokazów tanecznych, porwali młodszą publiczność do wspólnej zabawy. Nie zabrakło także indywidualnych występów, w których zaprezentował się m.in. uczeń 3 klasy śpiewając na scenie napisaną przez siebie piosenkę.

– „Drzwi Otwarte Szkoły”, to wspaniały pomysł na przybliżenie rodzicom i ich dzieciom szkoły oraz świetny sposób na przyciąganie w dzieci w ich edukacyjne nowe mury. Gratuluję pomysłu i świetnej realizacji – mówił na zakończenie imprezy senator Szejnfeld, gratulując pani dyrektor, nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom zaangażowanym w organizację imprezy.

Dominika Kobiołka / Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile