Trwa nabór wniosków w ramach programu ochrony gruntów rolnych

Inwestycje Najnowsze Polityka Regiony Rolnictwo Środowisko Wydarzenia
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Wsparcie z budżetu Województwa Wielkopolskiego obejmuje dofinansowanie, budowy dróg dojazdowych do pól, modernizacji infrastruktury ogrodowej, zakupu sadzonek drzew miododajnych oraz budowy zbiorników małej retencji. Wnioski należy składać do 30 listopada.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany zasad oraz terminu naboru wniosków w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. O wsparcie inwestycji mogą ubiegać się: Jednostki Samorządu
Terytorialnego, Stowarzyszenia Ogrodowe, Rodzinne Ogrody Działkowe oraz podmioty posiadające nie więcej niż 30 ha zbiorników wodnych mogą ubiegać się o wsparcie na realizację zadań oraz inwestycji związanych z rekultywacją i ochroną gruntów.
Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem lokalnych samorządów organizacji samorządnych oraz podmiotów uprawnionych do otrzymania pomocy. Wiele gmin dzięki wsparciu zmodernizowało kilometry
dróg dojazdowych do pól, nasadzono tysiące sadzonek drzew miododajnych. Powstało wiele zbiorników wodnych małej retencji. Zarząd Województwa Wielkopolskiego systematycznie zwiększa możliwości uzyskania dofinasowania w ramach nowych obszarów, gdzie grunty
rolne mogą być chronione. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
Program ochrony gruntów rolnych od wielu lat umożliwia inwestycje w rozwój dróg lokalnych budowę i rekultywację nowych zbiorników małej retencji oraz zwiększania bioróżnorodności przez nowe nasadzenia drzew miododajnych i poprawę funkcjonalności ogrodów działkowych. Zmieniajaca się sytuacja gospodarcza, drożejące materiały budowalne oraz ogólny wzrost kosztów prac wpłynął na zmniejszenie możliwości realizacji wielu projektów lub ograniczenie ich zakresu. Dlatego zwiększone zostały stawki budowy dróg
dojazdowych do pól oraz zwiększona została maksymalna kwota dofinasowania do zadań związanych z infrastrukturą ogrodową.
Koszty realizacji zadań inwestycyjnych w ostatnim czasie uległy znacznemu wzrostowi dlatego Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzje o zwiększeniu stawek budowy kilometra dróg dojazdowych. W ten sposób samorządy będą mogły zrealizować w całości
zaplanowane inwestycje. Ponadto podwyższeniu uległa maksymalna kwota dofinansowania inwestycji w infrastrukturę ogrodową do 50 tys. zł. – dodaje Wicemarszałek Krzysztof Grabowski
Trwający nabór wniosków umożliwia starostwom powiatowym uzyskanie dofinansowania także na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2022 roku i jest realizowany przez Departament Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ponadto informacje
na temat programu opublikowane są na stronach internetowych: https://www.umww.pl/departament-gospodarki-mieniem
oraz https://bip.umww.pl/292— 293—k_2—k_6—k_6—podzial-srodkow-budzetu-wojewodztwa-wielkopolskiego-przeznaczonych

Bartosz Zalas
podinspektor

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi