Luty w Klubie Seniora

Czarnków Senior Wydarzenia
Stacjonarny Klub Seniora w Kuźnicy Czarnkowskiej jest jedną z usług społecznych proponowanych mieszkańcom gminy Czarnków. Są one realizowane w ramach projektu Centrum Usług Społecznych. Seniorzy uczestniczący w zajęciach są bardzo aktywni.
W lutym odbyły się warsztaty artystyczne, na których wykonywano okolicznościowe kartki. Kolejnymi proponowanymi zajęciami w ramach działania Klubu były warsztaty rękodzieła wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czarnkowskiej. Zajęcia prowadził Łukasz Bagrowski z Młodzieżowego Domu Kultury. Członkowie klubu w minionych dniach spotkali się również na próbie zespołu śpiewaczego „Kuźniczanie”.
Projekt Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków jest realizowany w ramach pilotażowego projektu MPiPS, finansowany ze UE w środków z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  • https://www.facebook.com/cusczarnkow