Marta Kubiak – Poseł na Sejm RP w Gminie Zakrzewo❗️

Interwencje Inwestycje Najnowsze Polityka Wydarzenia Złotów
Wójt Marek Buława wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Zakrzewo Krzysztofem Doroszukiem odbyli spotkanie z Poseł na Sejm RP Martą Kubiak.
Przedmiotem rozmów były głównie przedsięwzięcia inwestycyjne. Omówiono zadania zakwalifikowane do wsparcia w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: rozbudowę drogi gminnej – ulicy Złotowskiej w Zakrzewie i modernizację budynku byłego dworca PKP oraz zakwalifikowaną z do wsparcia w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – PGR – budowę oświetlenia przy ścieżce pieszo-rowerowej wraz z budową placu rekreacyjnego w Zakrzewie.
W trakcie spotkania wizytowano także aktualnie remontowaną drogę gminną na Poborczu.
Pani poseł wyraziła zainteresowanie realizowanymi i planowanymi inwestycjami, zapewniła także o dalszym wsparciu dla naszej Gminy.
Dziękujemy.
źródło: Gmina Zakrzewo – Facebook