MEC Piła (Grupa Enea) dostarcza ciepłą wodę użytkową nie korzystając z węgla

Biznes Interwencje Piła Wydarzenia
W połowie maja zakończył się sezon grzewczy w należącej do Grupy Enea Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła. Od tego czasu energia na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców Piły pochodzi w 100% z nowej elektrociepłowni kogeneracyjnej, którą oddano do użytku w styczniu tego roku.
W sezonie letnim MEC Piła każdego dnia dostarcza ciepło do ponad 440 węzłów cieplnych, które ogrzewają ciepłą wodę użytkową w pilskich mieszkaniach, biurach i firmach. Tego lata pełne zapotrzebowanie na ogrzanie wody zaspokaja wybudowana w 2022 r. nowoczesna Elektrociepłownia Zachód.
Elektrociepłownia Zachód znajduje się w Pile przy ulicy Krzywej. Składa się z układu trzech gazowych agregatów kogeneracyjnych o
łącznej mocy cieplnej 8,362 MWt oraz łącznej mocy elektrycznej 8,501 MWe. Kogeneracyjne źródło MEC Piła może produkować rocznie 140 567 GJ ciepła oraz 41 848,6 MWh energii elektrycznej. Włączenie nowej elektrociepłowni do pilskiego systemu
oznacza redukcję zużycia węgla o przeszło 7 470 t rocznie, czyli ponad 120 dużych, 62-tonowych wagonów kolejowych. Dodatkowo znacznie ułatwia prowadzenie planowanych remontów i modernizacji w tradycyjnych kotłowniach.
– Redukcja emisji dwutlenku węgla i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego to dwa najważniejsze cele, które realizujemy dzięki powstaniu EC Zachód. Dodatkowo rosną nasze możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działania eliminujące smog. W obecnej sytuacji rynkowej duże znaczenie ma również fakt, że nowa elektrociepłownia nie jest obciążona opłatami za emisję CO2. Dzięki powstaniu EC Zachód nasz system ciepłowniczy jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce tym bardziej, że
część ciepła pochodzi z czystej energii uzyskiwanej z promieniowania słonecznego przez kolektory zamontowane na elektrociepłowni. – podkreśla Maciej Bieniek, Prezes MEC Piła.
Obiekt powstał zgodnie ze Strategią Rozwoju Grupy Enea, której jednym z ważnych założeń jest prowadzenie działalności przy nieustannym minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne. Nowe źródło kogeneracyjne zwiększy niebawem w Pile udział ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji z 32% do 51,4%. Dzięki czemu, w połączeniu z odnawialną energią z kolektorów słonecznych zamontowanych w EC Zachód, pilski system ciepłowniczy stanie się systemem efektywnym energetycznie w
rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne. Pozwoli to MEC Piła starać się np. o dodatkowe dofinansowania na rozwój sieci ciepłowniczych w Pile, a to przyczyni się do likwidowania tzw. niskiej emisji, która jest głównym powodem powstawania smogu.
Na realizację projektu MEC Piła otrzymała dofinansowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pieniądze pochodzą z puli przeznaczonej na promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Całkowita wartość projektu to 48 634 476,75 zł brutto, a wysokość dofinansowania to 18 476 468,20 zł.

Jacek Włodarczyk

Specjalista ds. Marketingu

Dział Organizacji i Administracji

fot: https://www.google.pl/maps/place/ENEA+Logistyka+Filia+Pi%C5%82a/