Maseczki trafiły do seniorów z gminy Jastrowie

Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. Można śmiało powiedzieć, że akcja zainicjowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie Piotra Wojtiuka na terenie gminy Jastrowie pod hasłem ?Szyjemy maseczki dla seniorów? zakończyła się sukcesem. W tak krótkim czasie udało się uszyć ok. 1500 maseczek.

    

Maseczki wykonane z materiałów zakupionych przez Gminę i Miasto Jastrowie trafiły do seniorów za pośrednictwem: sołtysów, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych w Jastrowiu oraz w Sypniewie jak również Wspólnoty Mieszkaniowej ?Gaj? w Jastrowiu oraz ZGM Jastrowie.

Strażacy OSP Jastrowie rozwieźli partię maseczek przeznaczonych dla seniorów pod wskazane adresy. Sam pomysł i materiał to połowa sukcesu, reszta była w rękach wolontariuszy, którzy włączyli się w akcję szycia maseczek, poświęcając swój czas i udowadniając, że nie są obojętni na potrzeby innych –  mówi Małgorzata Krause z UGiM Jastrowie.

Już na początku kwietnia pierwsze maseczki trafiły do uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie i Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz do seniorów z ich rodzin. Partia maseczek trafiła również do osób objętych całodobową opieką w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach oraz ich opiekunek.

-Akcja przyspieszała z dnia na dzień i coraz więcej chętnych odbierało materiały, z których powstawały maseczki. Ogromne podziękowania należą się wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję –  kontynuuje M. Krause.

         

 To ludzie o wielkich sercach. Wśród nich są: wychowawczynie MOW Jastrowie Pani Anna Kabattek i Violetta Bąk wraz z wychowankami, Pani Czesława Kot z Sypniewa, Pani Bronisława Dubicka z Jastrowia, Pani Monika Majewska z Jastrowia, Pani Małgorzata Prądzińska z Jastrowia, Pani Swietłana Ziółkowska z Sypniewa, Pani Bożena Puzio z Sypniewa, Pani Krystyna Błońska z Sypniewka, Pani Agnieszka Ramucka ? Jeż z Jastrowia, Pani Monika Klupś z Jastrowia, Pani Monika Kazberuk z Jastrowia, Pani Iwona Wieliczko z Jastrowia, Pani Teresa Najdek z Jastrowia, Pan Henryk Świątkowski z Jastrowia, Pani Zofia Grudzińska z Sypniewa, Pani Danuta Łaszczych z Sypniewa, Pani Anna Opaluch uczestniczka ŚDS oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu.

   

Podziękowania kierujemy również na ręce Prezes ZGM w Jastrowiu Janiny Haweto oraz Prezesa Klubu Honorowych Krwiodawców przy WDK w Sypniewie Edwarda Grzelaka, którzy wsparcie okazali zakupując gumki ? niezbędny element powstałych maseczek. Aby akcja przebiegała sprawnie i szybko musiał ktoś nad nią czuwać i sprawnie koordynować, dlatego ogromne podziękowania należą się również Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie Jolancie Frankowskiej oraz pełniącej obowiązki Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu Kamili Dudzik – wylicza Małgorzata Krause dodając: – Zrobiliśmy to! Cieszymy się tym bardziej, że przyczyniliśmy się do zapewnienia bezpieczeństwa seniorów z gminy Jastrowie właśnie wczoraj,  w dzień wprowadzenia obowiązku zasłaniania nosa i ust.  Mieszkańcy gminy Jastrowie udowodnili, że potrafią się zjednoczyć w obliczu niesienia bezinteresownej pomocy innym, w tym jakże trudnym dla nas wszystkim czasie ? to bardzo buduje i napawa optymizmem.  

 

 

       

     

      

 

      

            

           

           

(Red.)/ UGiM Jastrowie