Złoci Jubilaci – medale czekają!

Najnowsze Wałcz Wydarzenia
WAŁCZ. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wałczu serdecznie zaprasza małżonków, którzy w 1969 roku zawarli związek małżeński, do składania wniosków o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Odznaczenia te nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O nadanie odznaczenia występuje Wojewoda na prośbę samych jubilatów lub ich bliskich.
Wszystkie pary obchodzące w 2019 r. jubileusz Złotych Godów zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałczu, Plac Wolności 1, pok. nr 6 , tel. 67 258 28 57.
Wniosek do pobrania oraz dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz
http://www.walcz.pl/ i bezpośrednio pod linkiem  http://www.bip.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=299
 UM Wałcz