MEC Piła – Grupa Enea z projektem nowego źródła kogeneracyjnego

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE planuje wybudować w Pile Grupa Enea. Instalacja oparta o trzy źródła gazowe pomoże ograniczyć emisje i przeciwdziałać smogowi. Wart 48 mln zł projekt przygotowywany przez MEC Piła stara się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Inwestycja przyczyni się do modernizacji pilskiej energetyki cieplnej. 

Projekt obejmuje budowę nowego źródła kogeneracyjnego zlokalizowanego przy kotłowni rejonowej KR-Zachód w Pile. Planowana instalacja będzie się składać z układu trzech gazowych agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy cieplnej 8,32 MWt oraz łącznej mocy elektrycznej 8,72 MWe. Kogeneracyjne źródło Miejskiej Energetyki Cieplnej produkować ma rocznie 40 561,2 GJ ciepła oraz 41 848,6 MWh energii elektrycznej. Moc instalacji pozwoli latem wypełnić w 100% zapotrzebowanie na ciepłą wodę, dzięki czemu nie będzie konieczności uruchamiania tradycyjnych, węglowych źródeł.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań, MEC Piła zmniejszy zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych i tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości wykorzystanego węgla i emisji m.in. CO2 do atmosfery. Inwestycja wpisuje się w unijne regulacje, a także założenia projektu Polityki Energetycznej Państwa do 2040, który zakłada modernizację polskiego ciepłownictwa i rozwój nowoczesnej kogeneracji.

?Dzięki zaangażowaniu Grupy Enea w MEC Piła, w niedalekiej przyszłości w Pile będziemy mogli uruchomić następne nowoczesne, stabilne źródło produkcji ciepła i energii elektrycznej zgodne z najwyższymi standardami środowiskowymi, wykorzystujące gaz jako paliwo, stając się jednym z najnowocześniejszych lokalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych ? powiedział Rafał Łaski, prezes MEC Piła, spółki z Grupy Enea.

MEC Piła złożyła wniosek do NFOŚiGW o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pieniądze mają pochodzić z puli przeznaczonej na promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Całkowita wartość projektu to ponad 48 mln zł brutto, a wnioskowana wysokość dofinansowania to blisko 21 mln zł.

? Wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł z wynikiem pozytywnym ocenę formalną, znalazł się na liście projektów, które są procedowane dalej i został skierowany do oceny merytorycznej. Obecnie oczekujemy na jej rozstrzygnięcie. Jeśli projekt otrzyma dotację, to niezwłocznie przystąpimy do jego realizacji, ponieważ instalacja ta znajduje się na liście inwestycji strategicznych naszej Grupy ? dodał Rafał Łaski.

Nowe źródło w pilskim systemie ciepłowniczym umożliwi zwiększenie udziału ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji, czyli przy jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej, z 32,0% do wartości 51,4%. Rozbudowa kotłowni wpłynie również pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne Piły.

Po realizacji projektu obejmującego również źródło OZE (kolektory słoneczne), pilski system ciepłowniczy stanie się systemem efektywnym energetycznie w rozumieniu Ustawy Prawo energetyczne. Dzięki temu w przyszłości MEC będzie mógł starać się np. o dodatkowe dofinansowania na podłączenia nowych odbiorców, likwidując przy tym tzw. niską emisję, która jest odpowiedzialna za powstawanie smogu.

Grupa Enea konsekwentnie modernizuje i rozbudowuje pilskie ciepłownictwo. Corocznie MEC inwestuje w najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny ciepłownictwa. Od 4 lat z powodzeniem funkcjonuje pierwszy w Pile obiekt kogeneracyjny – inwestycja kosztowała przeszło 43 mln zł. Działania obejmują również modernizację sieci ciepłowniczych począwszy od pompowni, poprzez nowoczesne i energooszczędne rury preizolowane aż do modernizacji węzłów indywidualnych i likwidacji węzłów grupowych. Przez ostatnie trzy lata nakłady poniesione na inwestycje i modernizacje sięgnęły blisko 20 mln zł. MEC Piła cały czas minimalizuje wpływ na środowisko, stosując najlepsze rozwiązania dostępne dla branży ? w najbliższych dwóch latach firma planuje wydać ponad 15 mln zł na modernizacje i remonty systemu ciepłowniczego Piły.

Tomasz Trzciński

Starszy Specjalista ds. Marketingu /MEC Piła