Medycy apelują: Rodzice, zaszczepcie swoje dzieci!

Edukacja Interwencje kraj Regiony Wydarzenia Zdrowie

W   związku   z   tym,   przedstawiciele   zawodów   medycznych   –   pediatrzy, epidemiolodzy,   pulmonolodzy,   lekarze   rodzinni   oraz   pielęgniarki   i   położne   –   wystosowali z ramienia Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy (OPZG) rekomendacje zmian systemowych oraz apel do rodziców, aby zaszczepili swoje dzieci przeciwko grypie.

Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, co trzecie dziecko choruje corocznie na grypę. Jednocześnie najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem na walkę z wirusem jest szczepienie profilaktyczne.

Polski Program Szczepień Ochronnych sam zaleca powszechne szczepienia przeciwko grypie, a Główny

Inspektor Sanitarny rekomenduje, aby usłudze szczepiennej poddawano dzieci już od 6 miesiąca życia. Z

uwagi na to oraz na rozpoczynający się sezon szczepienny 2022/2023, Rada Ekspertów OPZG mówi otwarcie: Należy zaszczepić dzieci i wprowadzić zmiany systemowe temu służące!

Apel do rodziców

Przedszkola i szkoły są sprzyjającymi miejscami do szybkiego rozprzestrzeniania się patogenów. Wirus przenosi się drogą kropelkową, poprzez bezpośredni kontakt z chorymi i zakażonymi przedmiotami. Zaszczepienie już co piątego dziecka, mogłoby zmniejszyć występowanie grypy w całej populacji o połowę. Z tego powodu przedstawiciele środowiska medycznego apelują: Rodzice, szczepcie swoje dzieci!

​Rekomendacje

Dzieci chorują na grypę trzykrotnie częściej niż dorośli, przez co stanowią główne źródło zakażenia wirusem grypy dla otoczenia. Model wizyty szczepiennej dziecka w Polsce można uprościć i skrócić. Rozwiązaniem mogłaby być realizacja szczepień przeciwko grypie w szkołach. Wymagane jest zatem wprowadzenie zmian systemowych, które by na to pozwoliły.

Zarówno apel medyków skierowany do rodziców, jak i rekomendacje dot. szczepień dzieci przeciwko

grypie są dostępne na stronie www.opzg.pl

Jak wygląda droga dzieci do szczepienia przeciwko grypie?

W Polsce w sezonie 2021/22 prawie 1 na 3 dzieci w wieku 0-14 zachorowało na grypę, jak podają dane

NIZP PZH. Światowe organizacje,   jak Amerykański Komitet ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) czy Brytyjski

Wspólny Komitet ds. Szczepienia i Immunizacji (JCVI) rekomendują jak najszybsze zaszczepienie się przeciwko grypie. W tym sezonie szczepień, dzieci można zaszczepić tylko w podmiotach leczniczych. Przed   szczepieniem   należy   poddać   dziecko   kwalifikacji   lekarskiej   w   placówce   opieki   zdrowotnej   i uzyskanie recepty, a następnie zakupić szczepionkę dla dziecka w aptece i wrócić do lekarza POZ. Sama usługa szczepienna jest darmowa. Jedyny koszt, jaki należy ponieść, to samej szczepionki. W sezonie szczepień przeciwko grypie 2022/2023 szczepionki będą dostępne dla dzieci z refundacją 50%.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Program od 10 lat prowadzi w Polsce działania edukacyjne na rzecz budowania  świadomości zagrożeń wynikających z tej choroby, jak i  podniesienia   poziomu  wyszczepialności   przeciw   grypie,  zarówno   wśród   pacjentów   z  grup  ryzyka,  jak  też   w   całym społeczeństwie. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządów oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa medyczne. Więcej informacji na stronie www.opzg.pl

 

Biuro Prasowe
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy