MIASTO WSPIERA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Najnowsze Wałcz Wydarzenia
WAŁCZ, 25 stycznia miasto Wałcz stało się oficjalnie członkiem Klastra Metalowego Metalika
, który skupia przedsiębiorstwa z branży metalowej oraz branż komplementarnych z województw
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego.
Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój przedsiębiorczości poprzez zwiększenie skali kooperacji wewnętrznej
oraz współpracy z firmami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi).
– Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, dynamiczny rozwój gospodarczy, realizowanie
zadań związanych z tworzeniem klimatu proinwestycyjnego oraz wspieranie instytucji około
biznesowych jest zasadniczym celem strategicznym zawartym w opracowanej dla Wałcza
Strategii Rozwoju Miasta do 2025 r. Współpraca z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Klastrze,
z jednej strony pozwoli nam na lepsze rozumienie problemów, z jakimi borykają się
przedsiębiorcy z drugiej zaś będziemy starali się pozyskiwać nowych inwestorów ? mówił
podczas oficjalnego podpisania umowy Burmistrz Miast Wałcza Maciej Żebrowski.
Źródło/tekst i zdjęcia: Wydziała Rozwoju i Promocji Miasta