“Miasto z klimatem” to konkretne wsparcie dla samorządów

Biznes Inwestycje kraj Polityka Regiony Środowisko Wydarzenia

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński wziął udział w inauguracji 9. edycji projektu Eko-Miasto, organizowanego we współpracy Ambasady Francji w Polsce i Centrum UNEP/ GRID Warszawa. W trakcie spotkania, które odbyło się 15 lutego 2022 r., przedstawiony został m.in. program tegorocznej edycji projektu, jak i konkursu nt. zrównoważonego rozwoju. Była to też okazja do podsumowania wspólnych inicjatyw na rzecz polityki proekologicznej miast.

Adaptacja do zmian klimatu, bezpieczeństwo i poprawa jakości życia mieszkańców to stojące dziś przed miastami wyzwania klimatyczne i ekologiczne. W tym celu konieczne jest odbetonowanie i zazielenienie miast.

-Ministerstwo Klimatu i Środowiska koordynuje wdrażanie przedstawionej w dokumencie Polski Ład inicjatywy Koniec z betonem w centrach miast. Jej celem jest przed wszystkim tworzenie rozwiązań dotyczących ograniczenia betonu i asfaltu w centrach miast, nasadzeń drzew, krzewów oraz tworzenia mikroparków, zielonych ścian i dachów oraz rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury – powiedział podczas spotkania wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W swoim wystąpieniu wiceminister klimatu i środowiska nawiązał też do powiązanej z projektem Eko-Miasto inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Miasto z klimatem”. W jej ramach w 2021 r. przeprowadzona została analiza proklimatycznych działań podejmowanych przez miasta.

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji postępów i potencjału miast w zakresie wdrażania polityki klimatyczno-środowiskowej 5 miast otrzymało tytuł Miasta z Klimatem. Są to: Ustka, Krynica-Zdrój, Wyszków, Knurów i Siechnice – mówił o projekcie  „Miasto z klimatem” wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

“Miasto z klimatem” to także konkretne wsparcie dla samorządów. Reprezentanci 15 miast – liderów zostali zaproszeni do współpracy doradczej realizowanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Efektem prowadzonych działań będzie opracowanie planów proklimatycznej transformacji miast, w tym propozycji projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych.

-Przygotowaliśmy także projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej. W ramach projektu miasta powyżej 20 tys. mieszkańców będą zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu – powiedział  wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska