Mieszkańcy Osowa podróżują komfortowo

Najnowsze Wydarzenia Złotów

OSOWO. Pod koniec sierpnia, symbolicznie oddano do użytku odcinek drogi łączący Osowo z drogą wojewódzką nr 188. Uroczystość odbyła się podczas wizyty  Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego na Złotowszczyźnie.

Na przebudowę drogi pozyskano  środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Aplikowała o nie gmina Lipka, a jej partnerem był Powiat Złotowski.

W uroczystości udział wzięło szerokie grono samorządowców. Poza wicemarszałkiem m.in. Starosta Złotowski Ryszard Goławski i jego zastępca Daniel Sztych, gospodarz gminy Lipka – wójt Przemysław Kurdzieko, a także wójt gminy Tarnówka Jacek Mościcki.

O to, by droga była bezpieczna, święcąc ją, zadbał ks. Tadeusz Kolon.

(WM)
 zlotow-powiat.pl