Zasiedli w szkolnych ławkach

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Koniec wakacji oznacza jedno – początek szkoły!  Dzisiaj pierwszy dzwonek powitał 6359 uczniów pilskich szkół podstawowych i  4143 młodych ludzi uczących się w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Pilskiemu.

W szkołach publicznych w Pile  naukę rozpoczęło  6359 uczniów, z których 692 zadebiutowało w tej roli. 720 uczniów otworzyło kolejny etap edukacji w przywróconej klasie ósmej, a 699 ? w klasie trzeciej gimnazjalnej ? to ostatni rocznik gimnazjalistów. Gminne przedszkola zapewnią w tym roku opiekę 2082 podopiecznych.

Tymczasem  placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Pilski  przez kolejne dziesięć miesięcy będą kształciły 4143 uczniów. Do pierwszych klas przyjęto w tym roku 1255 uczniów. To o prawie stu więcej niż w roku ubiegłym.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy powodzenia!

(WM)
 Źródło: UM Piła, Powiat Pilski