Milion złotych na deszczówkę!

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Regiony Trzcianka Wydarzenia Złotów

Sejmik Województwa Wielkopolskiego 19 lipca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przekazania przez Województwo Wielkopolskie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu pn. „Deszczówka”. Wsparcie o łącznej wartości blisko 1 mln zł trafi do 23 jednostek samorządowych z regionu.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wiosną bieżącego roku przeprowadził kolejny nabór wniosków w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”. Dzięki uczestnictwu w programie jednostki samorządu terytorialnego z Wielkopolski możliwe jest uzyskanie dotacji na wykonanie inwestycji zbierającej i gromadzącej wody opadowej z dachów budynków użyteczności publicznej i wykorzystania jej do celów nawodnieniowych. Głównym celem programu jest promocja działań zapobiegających skrajnym stanom pogodowym poprzez retencjonowanie i odpowiednie zagospodarowanie wody opadowej tj. do nawadniania terenów zielonych.

 –Tegoroczny nabór wniosków w ramach programu „Deszczówka” dowodzi zainteresowania lokalnych samorządów zagospodarowania tych „darmowych” wód  na cele nawodnieniowe. W drugiej edycji tego programu 23 wnioskodawców otrzyma blisko 1 mln zł na realizację zgłoszonych inwestycji z czego najwyższa możliwa dotacja dla pojedynczego zadania to 50 tys. zł. Samorząd Województwa Wielkopolskiego chcąc zwrócić uwagę lokalnych samorządów terytorialnych na ważny aspekt jakim jest mała retencja umożliwia im pozyskanie wsparcia na realizację rozmaitych zadań związanych z łagodzeniem skutków suszy oraz nawalnych opadów, które coraz częściej nawiedzają nasz region czyniąc znaczne szkody  – mówi wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

W ramach drugiej edycji programu zgłoszonych zostało 26 wniosków, z których 23 w ramach przeprowadzonej weryfikacji merytorycznej zakwalifikowały się do uzyskania dofinansowania. Łączna wartość dotacji, o którą ubiegali się wnioskodawcy to blisko 1 mln zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% poniesionych, udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 50 tys. zł. Dzięki tym środkom zostaną zrealizowane zadania związane z budową zbiorników retencyjnych wraz z instalacjami rozprowadzającymi na terenie obiektów sportowych, placówek edukacyjnych i innych placówek publicznych.  Inwestycje w infrastrukturę do retencjonowania wody to także ograniczenie ryzyka zalania budynków w sytuacji wystąpienia silnych opadów oraz zmniejszenia wydatków samorządów na nawadnianie roślinności na terenach wokół obiektów użyteczności publicznej i obiektach sportowych w czasie długotrwałej suszy.

Bartosz Zalas
UMWW