Mini miasteczko ruchu drogowego i rowerowy tor przeszkód otwarte

Najnowsze Regiony Wydarzenia Złotów

W miniony piątek, przy Szkole Podstawowej w Lipce, uroczyście otwarto Mini Miasteczko Ruchu Drogowego i Rowerowy Tor Przeszkód. Jest to niezwykle ważna inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W miasteczku można uczyć się i praktycznie ćwiczyć znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego oraz od najmłodszych lat wykształcać w dzieciach i młodzieży dobre nawyki w zakresie bezpieczeństwa pieszego czy rowerowego na drodze.

Miasteczko powstało dzięki współfinansowaniu przez Radę Rodziców i Radę Gminy Lipka. Koszt inwestycji to około 8 tys. zł. Na otwarciu swoim artystycznym występem uczniowie klas czwartych przypomnieli wszystkim o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze. Odbyło się również podsumowanie konkursu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w klasach pierwszych. Dzięki Powiatowej Komendy Policji w Złotowie odbyło się także znakowanie rowerów. W uroczystości otwarcia Miasteczka udział brali: wójt Gminy Lipka Przemysław Kurdzieko, skarbnik Barbara Marzec, przewodniczący Rady Gminy Piotr Wandas, przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu Paweł Tuschik oraz dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Lipka, dyrektor GOK Arkadiusz Porbes, przedstawiciele Rady Rodziców, prezes Banku Spółdzielczego w Lipce Norbert Klimek, dzielnicowy Posterunku Policji w Lipce Tomasz Wiese oraz przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Złotowie.

 

Redakcja / Fot. UG Lipka