Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych dla trzcianeckich strażaków

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
    TRZCIANKA. Wczoraj, 27 lipca, w Urzędzie Miejskim Trzcianki nastąpiło podpisanie umowy na zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy Państwowej Straży Pożarnej w Trzciance.

   Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych to budynek,  w skład którego wchodzi moduł zagrożeń pożarowych w lesie oraz bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. Daje możliwość dynamicznej prezentacji zagrożeń pożarowych i innych niebezpiecznych zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w domu jednorodzinnym.

Sterowane efekty świetlne, dźwiękowe oraz wydobywający się dym realnie oddają grozę sytuacji, pobudzając wyobraźnię widzów. Miniaturowe czujki dymu i tlenku węgla alarmują jego mieszkańców.

 UM Trzcianka