Mobilny Urzędnik… nagrodzony!

Inwestycje Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. W Urzędzie Miejskim Trzcianki odbyło się uroczyste wręczenie nagrody w ramach konkursu „Wielkopolska Otwarta na Innowacyjny Samorząd”, w którym trzcianecki ratusz zajął I miejsce. Organizatora konkursu, czyli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, reprezentowała pani Magdalena Antkowiak.

Celem konkursu było nagrodzenie innowacyjnych działań zrealizowanych w latach 2019 – 2021 w wielkopolskich gminach, powiatach, na rzecz poprawy jakości życia osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. migrantów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób starszych, osób z wysokiego kręgu ryzyka socjalnego.

Do konkursu została zgłoszona usługa Mobilny Urzędnik wdrożony w ramach projektu „Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Projekt ten został zrealizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i polega na świadczeniu usług w miejscu zamieszkania/przebywania klienta.

  1. źródło: https://www.facebook.com/GminaTrzcianka