Narodowe czytanie z MDK

W piątek, 8 września br., na placu przy Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance odbyło się wydarzenie zorganizowanie przez Młodzieżowy Dom Kultury pn. „Narodowe Czytanie” objęte patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku czytano powieść „Nad Niemnem” autorstwa Elizy Orzeszkowej. Spotkanie otworzyła dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury – Marzena Felsman, która przywitała zebranych uczestników oraz gości. Następnie na scenie […]

Czytaj dalej

Obchodziliśmy 78. rocznicy powrotu ziemi trzcianeckiej do Macierzy

W piątek, 27 stycznia br., obchodziliśmy 78. rocznicą powrotu ziemi trzcianeckiej do Macierzy, z tej okazji o godz. 12:00, przy dźwiękach hejnału, delegacje władz samorządowych i powiatowych złożyły kwiaty pod krzyżem upamiętniającym to ważne dla naszego miasta święto. Po południu w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej miało miejsce wydarzenie pn. „Trzcianka w latach 40. XX wieku. Nowe życie”. Chęć poznania miasta […]

Czytaj dalej

Dobra współpraca

Przedstawiciele nowopowstałego klubu dla dzieci i młodzieży Akademia Lubuszanina Trzcianka, odwiedzili burmistrza Trzcianki. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy w zakresie rozwoju młodzieży i kształcenia piłkarskich talentów oraz o planach związanych z rozwojem szkółki, której wysokie ambicje i przyszłe sukcesy zbiegają się z planami sportowego rozwoju Trzcianki. Na zakończenie spotkania burmistrz otrzymał z rąk Pana Ryszarda […]

Czytaj dalej

Sporządzono plan działań priorytetowych

Komisariat Policji w Trzciance uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, został sporządzony PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH dla terenu miasta Trzcianka, rejonu służbowego nr II i nr III. PLAN […]

Czytaj dalej

Zatwierdzili nowe stawki dla strażaków. Wzrosły diety sołtysów…

W porządku obrad trzcianeckiej Rady Miejskiej zaplanowano procedowanie szesnastu projektów uchwał. Jednak jedna uchwała dotycząca – ustanowienia pomników przyrody – została przesunięta na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 17 lutego, w punkcie dotyczącym Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.  Na 45. sesji radni pochylili się m.in. nad zmianami do budżetu na 2022 rok, wystąpieniami pokontrolnymi z przeprowadzonej przez […]

Czytaj dalej

460 dzieci i młodzieży z Gminy otrzyma tablety, komputery i laptopy

Gmina Trzcianka pozyskała 1.133.500 zł dofinansowania w ramach konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska. Wniosek został zaakceptowany. 460 dzieci i młodzieży z Gminy Trzcianka otrzyma tablety, komputery i laptopy. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmniejszyło kwotę dofinansowania odpowiednio dla komputerów i laptopów na 2.500 […]

Czytaj dalej

Młodzi Demokraci interweniują

TRZCIANKA. Przewodniczący koła Młodych Demokratów w Trzciance rozmawiał z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 Waldemarem Łastowskim o dostępności obiektu sportowego „Orlik”. Boiskiem według aktualnych założeń ma zarządzać jedynie szkoła (dyrektor szkoły). Dyrektor nie ma w planach przyjmować opłat od niezorganizowanych grup dzieci lub młodzieży w godzinach funkcjonowania szkoły (przeważnie do godziny 17.), jak również ma […]

Czytaj dalej

Druga edycja konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”

Województwo Wielkopolskie od roku realizuje program „Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił rozpoczęcie 2 edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie” będącego jedną z form realizacji założeń programu. Konkurs skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) oraz dla Organizacji Pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (NGO).Pula środków […]

Czytaj dalej

Spotkanie burmistrza z sołtysami

TRZCIANKA. W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie burmistrza z trzcianeckimi sołtysami. W spotkaniu uczestniczyła Maria Małgorzata Janyska, Poseł na Sejm RP, która przyjechała do Trzcianki z życzeniami noworocznymi. Pani poseł rozdała poradniki sołeckie na 2022 r. Sołtysi mieli możliwość poruszyć nurtujące ich tematy z przedstawicielem Parlamentu. W kolejnej części […]

Czytaj dalej

Debiut Młodzieżowej Rady Gminy

TRZCIANKA. W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego pierwszy raz obradowała Młodzieżowa Rada Gminy Trzcianka. Inauguracyjną sesję zwołał i poprowadził burmistrz Krzysztof W. Jaworski. Rada liczy 13 członków, a jej kadencja trwać będzie dwa lata. Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy otrzymali z rąk burmistrza zaświadczenia potwierdzające uzyskanie mandatu oraz złożyli ślubowanie. Młodzi radni w głosowaniach wybrali prezydium rady, […]

Czytaj dalej