Motylewo terenem największej inwestycji w tej części Polski

Biznes Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

– Witam państwa na największej inwestycji w tej części Polski, bo w promieniu około 100 kilometrów zarówno pod względem wielkości, rozmachu i liczby realizowanych budów, jest to miejsce zupełnie wyjątkowe – powiedział prezydent Piotr Głowski podczas konferencji prasowej, która odbyła się przy ulicy Jastrzębiej na osiedlu Motylewo.

– Prowadzone jest tu wiele projektów. Po pierwsze: to, co widać za nami, to jest przebudowa, a właściwie budowa ulicy Jastrzębiej, którą wykonuje firma Panattoni. Inwestor realizuje ją za własne środki – zaznaczył prezydent Piotr Głowski.

– Co warto podkreślić, inwestycja firmy Panattoni, jest prowadzona według naszych założeń i pod naszym nadzorem. Zadanie powinno się zakończyć do końca grudnia bieżącego roku – poinformował Miron Tadych, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile.
 
Mówiąc o największej inwestycji w tej części Polski, prezydent Piły miał jednak na myśli projekt pod nazwą „Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile”, który obejmuje rozbudowę ulic w pełnym zakresie oraz rozbudowę sieci ścieżek rowerowych w tej części miasta, wraz z przeprawą przez Gwdę, która umożliwi pieszym i rowerzystom komunikację z gminą Ujście.
 
– My po zakończeniu inwestycji przez Panattoni, dobudujemy do tego trakty związane z komunikacją pieszą i rowerową. Oświetlenie i infrastruktura podziemna są już wcześniej zrobione, więc te prace można przeprowadzać szybko i sprawnie. Będziemy ją kontynuować aż do rzeki i to będzie fragment, który będziemy realizowali w pełnym zakresie, ze wszystkim ulicami poprzecznymi – zapowiedział Piotr Głowski.
 
– Mówimy o kontynuacji budowy ulicy Jastrzębiej oraz ulicy Łabędziej, która wejdzie w ulicę Perkozią i połączy nas z istniejącą już ulicą Sokolą. Inwestycja obejmie również ulice: Bocianią, Kolibrową i Gęsią. To zadanie jest współfinansowane z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Wartość tej inwestycji to jest niecałe 19 milionów złotych – poinformowała Jolanta Sobieszczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich.
 
Jak dodała J. Sobieszczyk, w tej chwili, w przygotowaniu jest program funkcjonalno-użytkowy, a zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Na początku przyszłego roku natomiast, ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy.
 
– Inwestycja obejmie także oświetlenie, brakujące fragmenty sieci wodno-kanalizacyjnej i co istotne ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Jastrzębiej z kontynuacją do rzeki i dalej z przeprawą pieszo-rowerową nad Gwdą. Powstanie również ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Orlej, która prowadzić będzie nawet do gminy Ujście, bo w takim horyzoncie o tym myślimy. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2024 roku – poinformowała Jolanta Sobieszczyk.

Wspomniana przez P. Głowskiego i J. Sobieszczyk przeprawa przez Gwdę zostanie wybudowana w miejscu dawnego mostu drewnianego, który funkcjonował jeszcze w pierwszych latach po wojnie. Inwestycję przygotowuje i zrealizuje Zarząd Dróg i Zieleni w Pile.

– Kładka będzie konstrukcją nośną, lekką, dla ruchu pieszo-rowerowego. Myślę, że za jakiś czas będziemy mogli państwu przedstawić pierwsze wizualizacje tego mostu. Wartość tej inwestycji to będzie na pewno kilka milionów złotych – poinformował Miron Tadych, dyrektor pilskiego ZDiZ.

Warto przy tym podkreślić, że na terenie Motylewa swoje inwestycje prowadzą jednocześnie prywatni inwestorzy, a ich zakończenie w znacznym stopniu poprawi sytuację na rynku pracy nie tylko w Pile, ale w całym naszym regionie.

– Nie można zapomnieć o tym, co dzieje się na samych działkach inwestycyjnych. Najbliżej nas budowę prowadzi firma Panattoni, która stawia Panattoni Park Piła o powierzchni 44 000 metrów kwadratowych. Dalej są: Nowa Term, czyli przedsiębiorstwo świadczące usługi ogólnobudowlane oraz serwis aut ciężarowych Nijhof-Wassink, który już teraz poszukuje pracowników – podkreślił prezydent Piotr Głowski.
Piotr Gadzinowski
Biuro Prezydenta