W 83. rocznicę mordu na Wzgórzach Morzewskich…

Edukacja Historia Najnowsze Piła Wydarzenia

Mieszkańcy gminy Kaczory, delegacje sołtysów, władz samorządowych, organizacji kombatanckich oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaczorach w 83. rocznicę mordu na Wzgórzach Morzewskich oddali hołd jego ofiarom.  


Do masowej zbrodni popełnionej przez funkcjonariuszy Gestapo doszło podczas II wojny światowej 7 listopada 1939 r. Na Wzgórzach Morzewskich zamordowano wtedy 40 osób narodowości polskiej i 2 osoby narodowości niemieckiej.


Tradycyjnie Apel Poległych odbył się przy pamiątkowej mogile, na której znajdują się nazwiska pomordowanych. Uroczystość zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczorach, która opiekuje się mogiłą. Uczniowie przygotowali także oprawę tej uroczystości. Ksiądz proboszcz Franciszek Śliwiński z parafii w Morzewie otoczył zamordowanych modlitwą.
Kwiaty pod pomnikiem złożyli mieszkańcy, sołtysi, przedstawiciele władz Gminy Kaczory, przedstawiciele przedstawicieli powiatu chodzieskiego. W imieniu samorządu Powiatu Pilskiego hołd ofiarom oddały radne Rady Powiatu: Emilia Załachowska (członek Zarządu Powiatu) oraz radna Teresa Strzelecka.

https://www.powiat.pila.pl/aktualnosci/5356,oddali-hold-ofiarom-mordu-na-wzgorzach-morzewskich