Mówiono o doposażeniu jednostki

Chodzież Na sygnale Najnowsze Polityka Wydarzenia
21 kwietnia odbyła się wizyta służbowa Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marty Kubiak, w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży oraz na terenie powiatu chodzieskiego. Wizyta miała charakter roboczy i dotyczyła bieżącej współpracy lokalnego samorządu, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.
Omówione zostały bieżące sprawy realizowane na każdej płaszczyźnie dnia codziennego, m.in. dotyczące codziennej działalności mając na uwadze doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy i środki ochrony indywidualnej strażaków. Wizytacja rozpoczęła się od Urzędu Miasta i Gminy Budzyń, następnie odwiedzono jednostkę OSP Wyszyny oraz Urząd Miasta i Gminy Szamocin z jednostką OSP Lipa Nowy Dwór. W trakcie wizyt podziękowano za współpracę, zaangażowanie i wsparcie chodzieskich strażaków.
Nieodłącznym podziękowaniem objęta została również Pani Poseł, dzięki której dużemu wsparciu można było z realizować ww. zagadnienia, związane z poprawą bezpieczeństwa służby strażaków, a zarazem mieszkańców powiatu chodzieskiego.
W spotkaniach tego dnia z Panią Poseł uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń Pan Marcin Sokołowski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń Pan Piotr Jankowski, Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin Pan Eugeniusz Kucner, Przewodniczący Rady Miejskiej w Szamocinie Pan Andrzej Szwed, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży mł. bryg. Adam Grunwald, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Chodzieży dh Michał Stelter oraz druhowie z OSP Wyszyny i OSP Lipa Nowy –Dwór. Dziękujemy wszystkim za współpracę i możliwość spotkania.
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży