“Muzycznie śladami Tatarów” w trzcianeckim muzeum

Kultura Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
W ogrodzie Muzeum Ziemi Nadnoteckiej odbyło się wydarzenie pn. “Muzycznie śladami Tatarów”. Chęć poznania innej kultury przyciągnęła do siedziby muzeum tego wieczoru wielu mieszkańców Trzcianki i okolic.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacja sokolnictwa, pokazy łucznictwa i wystawa “Militaria w służbie Tatarów” – ze zbiorów Zbigniewa Juszkiewicza oraz ekspozycja “Tradycje i współczesność Tatarów – polskich
muzułmanów”.
Wieczór uświetnił występ tatarskiego zespołu dziecięco-młodzieżowego “Buńczuk”, który wprawił widownię w wyjątkowy nastrój. Odbyła się również degustacja tatarskiej halvy i kartoflaników. Prócz tego w programie w
muzealnym ogrodzie miała miejsce prelekcja “Śladami Tatarów – historia i tradycje” oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursów tatarskich, które w ostatnim czasie pojawiały się na fanpage’u Muzeum.
Dziękujemy bardzo Muzeum Ziemi Nadnoteckiej za zorganizowanie tak wyjątkowego wydarzenia, które okazało się perełką w kalendarzu trzcianeckich wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.
Natalia Bakinowska
Urząd Miejski Trzcianki

Referat Promocji, Kultury i Sportu.