MZK: zmiany w ofercie przewozowej

Biznes Interwencje Piła Podróże Wydarzenia

W sobotę, 8 października 2022 roku autobusy linii nr 5 dwukierunkowo pojadą w ścisłym centrum miasta – pomiędzy ulicami Zygmunta Starego i 1 Maja – zrewitalizowanymi ulicami: 14 Lutego, 11 Listopada i Piłsudskiego. To założenie projektu, w którym dzięki dofinansowaniu środkami unijnymi zakupiliśmy 5 autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania. Zmiana ta pozwoli poprawić dostępność komunikacji miejskiej w centrum miasta.

W związku z tym konieczne było wprowadzenie zmian w rozkładzie jazdy niektórych linii, by przesiadki na inne autobusy odbywały się harmonijnie. Przy okazji uwzględnione zostały postulaty i uwagi mieszkańców, szczególnie te związane z dojazdem do pracy i szkół, które zgłaszane były po prowadzeniu rozkładu jazdy 27 sierpnia br.. Szczegółowy rozkład jazdy, który będzie obowiązywał od 8 października, będzie dostępny na początku przyszłego tygodnia, najpierw w systemie OnTime, potem na stronie MZK Piła.

Wszystkie korekty zostały zaplanowane w oparciu o uwagi mieszkańców, za które bardzo dziękujemy. Staraliśmy się spełnić wszystkie zasadne postulaty biorąc pod uwagę posiadane możliwości.

Najważniejsze zmiany dla pasażerów od 8 października 2022 roku:
  • Linia nr 1: wydłużenie wybranych kursów do przystanku Kamienna/Pętla, jako bardziej dogodny dojazd do firm, zlokalizowanych w obrębie ul. Wypoczynkowej i Kamiennej,
  • Linia nr 2: korekta czasowa w dojazdach z Os. Motylewo do szkoły podstawowej przy ul. Brzozowej,
  • Linia nr 5: nowa trasa ulicami Piłsudskiego – 11 Listopada i 14 Lutego, przy zachowaniu wysokiej częstotliwości kursów.

Na obsługiwanym odcinku śródmiejskim obowiązywać będą nowe przystanki:

Zygmunta Starego/ 14 Lutego w kierunku Pl. Inwalidów (zlokalizowany naprzeciw galerii VIVO)

14 Lutego/ Zygmunta Starego w kierunku Kossaka (zlokalizowany w ciągu ul. 14 Lutego, przy dworcu PKS – lokalizacja tymczasowa do uruchomienia centrum przesiadkowego VIVO),

14 Lutego/ Pl. Konstytucji 3 Maja,

Piłsudskiego/ Al. Piastów.

  • Linia nr 6: korekta czasowa w zakresie godzin dojazdów dla osób niepełnosprawnych do i z  Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Węglowej,
  • Linia nr 8 bis: wydłużenie kursu autobusu z ul. Popiełuszki ulicami WP/Poczta, Okrzei do ul. 1 Maja jako poranne wsparcie dojazdu dla uczniów szkół, a także wparcie autobusu linii nr 2 na al. Niepodległości.
  • Linia nr 12: zmiana trasy do Al. Powstańców Wlkp. jako wsparcie dowozu młodzieży do szkół  oraz wydłużenie wybranych kursów do Signify przy Al. Powstańców Wlkp. i ul. Przemysłowej jako wsparcie dojazdów do pracy,
  • Linia nr 14: wydłużenie trasy do ul. Zbrojnej, jako wsparcie dla autobusu linii nr 3 w dowozie dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dojazdach do pracy, w tym szpitala.
  • Linia nr 15: zwiększenie liczby kursów w godzinach pomiędzy szczytami dla mieszkańców dojeżdżających z Podlasia i Zamościa do Centrum Rehabilitacji przy ul. Rydygiera i do szpitala.
  • Linia nr 16: wydłużenie wybranych kursów z ul. Motylewskiej do Przemysłowej/Ceramicznej, jako wsparcie w dojazdach do zakładów pracy.
źródło: MZK Piła
https://www.pila.pl/aktualnosci/mzk-zmiany-w-ofercie-przewozowej.html