Na Wichrowych Wzgórzach powstanie droga i kanalizacja

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

SZYDŁOWO. 30 stycznia podpisano umowę na roboty budowlane polegające na budowie drogi wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Wichrowe Wzgórze w Szydłowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Wichrowe Wzgórze w m. Szydłowo;  budowę kanalizacji deszczowej wraz z rozbudową istniejącego zbiornika ziemnego w m. Szydłowo;  przebudowę włączenia drogi osiedlowej do drogi wojewódzkiej nr 179 w obrębie m. Szydłowo oraz  budowę zjazdu tymczasowego publicznego na czas przebudowy włączenia drogi  osiedlowej do drogi wojewódzkiej nr 179 w obrębie m. Szydłowo w związku z koniecznością zapewnienia dojazdu do dróg osiedlowych na osiedlu Wichrowe Wzgórza.

Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe TERBUD, Biała 3, 78-421 Drzonowo

Wartość inwestycji: 1.650.790,44 zł brutto, planowany termin  realizacji zadania:  15.06.2020 r.

 Źródło: www.szydlowo.pl