Nadkomisarz Robert Kossak I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Pile

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W miniony czwartek odbyło się uroczyste wręczenie rozkazu o powołaniu na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pile dla nadkom. Roberta Kossaka.

30 lipca w sali konferencyjnej KPP w Pile miała miejsce uroczystość powołania I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pile. Podczas odprawy, w której udział wzięła kadra kierownicza pilskiej jednostki, został odczytany rozkaz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki, którym to nadkom. Robert Kossak z dniem 1 sierpnia 2020 roku został powołany na I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Pile.

Nadkomisarz Robert Kossak od początku zawodowej kariery związany jest z Komendą Powiatową Policji w Pile. Na przestrzeni wielu lat pracował na stanowiskach m.in. w Wydziale Prewencji, Plutonie Patrolowo?Interwencyjnym, a także Wydziale Kryminalnym i Zespole do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Swoje doświadczenie nabył także jako Komendant Komisariatu Policji w Trzciance, a także przez ostatnie 4 lata jako Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile.

Uczestniczący w uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Pile nadkom. Mariusz Wiśniewski życzył swojemu zastępcy na nowym stanowisku dalszych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Przedstawiciele kadry kierowniczej pilskiej jednostki pogratulowali także awansu nowo powołanemu I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pile.

Sierż. Wojciech Zeszot/KPP Piła