NAJLEPSZE SZKOŁY W PILSKICH CZWARTKACH LEKKOATLETYCZNYCH

Wydarzenia

W Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA w Pile podsumowano XXVII edycję Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych.

PCLa to cykl wydarzeń sportowych, w którym uczestniczą uczniowie szkół podstawowych z gmin powiatu pilskiego. Najlepsi biorą udział w ogólnopolskich finałach Czwartków Lekkoatletycznych.

Ich organizatorem jest jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile, którego prezesem od 43 lat jest Jan Zieliński, a inicjatorem “czwartków” jest Marian Woronin, polski znakomity sprinter.

Podsumowanie dotyczyło wyników, jakie uzyskały szkoły podczas meetingów lekkoatletycznych w ubiegłym roku szkolnym. Najlepsze szkoły otrzymały puchary, a odebrali je nauczyciele.

Szkoły w Pile:
I miejsce SP nr 7, II miejsce SP nr 1, III miejsce SP nr 2 w Pile.

Szkoły w pozostałych gminach powiatu pilskiego:
I miejsce Zespół Szkół w Starej Łubiance, II miejsce SP w Wyrzysku,  III miejsce SP w Kosztowie.

Puchary, ufundowane przez Starostę Pilskiego wręczył Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.
– Ogromne słowa uznania dla wszystkich uczestników i inicjatorów tego przedsięwzięcia. czwartki lekkoatletyczne się nie starzeją, są nadal bardzo popularne, przede wszystkim mobilizują najmłodszych do uprawiania sportu, a także wyłaniają prawdziwe talenty, często przyszłych mistrzów – powiedział.

powiat.pila.pl