Najlepsze Wielkopolskie orkiestry dęte spotkają się w Liskowie

kraj Najnowsze Wydarzenia
W niedziele 26 czerwca w Liskowie w powiecie kaliskim odbędzie się Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych. W wydarzeniu wezmą udział Orkiestry dęte z całej wielkopolski, które zaprezentują swój repertuar i umiejętności.
Przegląd Orkiestr Dętych to szczególne wydarzenie dla każdej z formacji biorących udział podczas którego mogą zaprezentować swój talent. W tegorocznym wydarzeniu udział weźmie 10 orkiestr oraz 5 grup mażoretek. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.00
wspólnym koncertem wszystkich orkiestr przed Kościołem Parafialnym w Liskowie. Przegląd Orkiestr Dętych rozpocznie się o godzinie 12.00. Poszczególne wystąpienia zostaną ocenione przez Jury. Najlepsze i najwyżej ocenione zespoły będą reprezentowały Województwo Wielkopolskie na przeglądach krajowych.

Bartosz Zalas

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego