Nagrody dla uczniów i szkół z naszego rejonu

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia Złotów
Rozstrzygnięty został konkurs promujący tematykę Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolowego pt. CZTERY PORY ROKU Z OZE. Wręczone zostały nagrody autorom najlepszych prac z subregionu pilskiego.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Podczas uroczystości Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podsumował przebieg konkursu,
pogratulował uczestnikom oraz wręczył nagrody laureatom i wyróżnionym. Tegoroczna 10. edycja konkursu skierowana była do dwóch grup uczniów szkół podstawowych. Uczniowie klas IV – VI w ramach konkursu mieli przygotować plakat, z kolei uczniowie klas VII – VIII zmierzyli się z rozwiązaniem testu z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz wykonaniem pracy w formie kalendarza na 2023 rok. Tematyką przygotowanych prac były odnawialne źródła energii.
-Odnawialne Źródła Energii to wyzwanie i przyszłość, przed którymi stoi młodzież i przyszłe pokolenia aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię niezbędną ludzkości. Konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego to okazja do zapoznania się z tematyką dotyczącą odnawialnych źródeł energii. Uczniowie klas IV – VI i VII – VIII biorąc udział w konkursie robią pierwszy krok do wzrostu świadomości dotyczącej ochrony środowiska, inspiracji dalszych działań zmianujących nasze otoczenie na mniej szkodliwe i bardziej zdrowe. Edukacja najmłodszych pokoleń w duchu ochrony zasobów i stanu naszej planety oraz efektywnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii to jedno z najważniejszych zadań systemu edukacji – mówi Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
W ramach konkursu uczniowie klas IV-VI przesłali 27 prace, a uczniowie z klas VII- VIII 26 prac. Prace przesłane w ramach konkursu zostały ocenione przez kapitułę konkursową pod kątem ich zgodności z tematyką, stopniem trudności wykonania, estetyki pracy oraz
pomysłowości autora. Łączna wartość nagród, przyznanych w ramach konkursu dla laureatów i szkół z subregionu pilskiego wynosi ponad 13,1 tys. zł. W subregionie pilskim w grupie klas IV-VI wyłoniono:
I miejsce – Hanna Karwacka, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach
II miejsce – Mateusz Janas, klasa V, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim
III miejsce – Hanna Michniewicz, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile
wyróżnienie – Nikola Żądło, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach.
Uczniowie klas VII-VIII nagrodzeni przez kapitułę konkursową:
I miejsce – Zuzanna Karpińska, klasa VIII, Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile
II miejsce – Gabriela Major, klasa VIII, Szkoła Podstawowa nr 1 im. St. Staszica w Szamotułach
III miejsce – Mateusz Łuczak, klasa VIII, Szkoła Podstawowa w Okonku
wyróżnienie – Maria Fornalik, klasa VIII, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach.
Ponadto Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał nagrody pieniężne w obydwóch konkursach dla szkół z której pochodzi dany laureat, o wartości:
– 1000 zł dla szkoły w Szamotułach i Pile,
– 700 zł dla szkoły w Krzyżu Wielkopolskim i Szamotułach,
– 500 zł dla szkoły w Pile i Okonku.

Bartosz Zalas

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego