Nie jedz tej czekolady!

kraj Najnowsze Regiony Wydarzenia

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez bułgarską firmę Bio Benjamin Ltd. wycofaniu niektórych partii czekolady Happy Edition Curcuma Ginger Lemon 60 g.

Do jej produkcji użyto składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu – sproszkowany imbir. Jest to substancja szkodliwa dla zdrowia, nie można ustalić bezpiecznych poziomów jej spożycia. Ma działanie genotoksyczne i kancerogenne.

-W związku z powyższym odbiorca kwestionowanych partii produktu w Polsce – podmiot Eko – Wital Sp. z o.o. zdecydował o konieczności wycofania partii, które zostały wprowadzone do obrotu zanim firma uzyskała informację o zanieczyszczeniu – poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

Szczegóły dotyczące wycofywanej partii:

Nazwa produktu: Benjamissimo Happy Edition Curcuma Ginger Lemon 60g
Nazwa produktu wg systemu Eko-Wital: Czekolada wegańska HE z kurkumą, imbirem i cytryną BIO 60 g., Kod EAN: 3800500804996
Numery partii: 21147, 21161
Data minimalnej trwałości: 27.05.2022, 10.06.2022 
Producent: Bio Benjamin Ltd
Dystrybutor: Eko – Wital Sp. z.o.o., ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa

Nie należy spożywać partii produktu określonych w tym komunikacie.

(Red.)
Fot. GIS