Niebezpieczne produkty dla dzieci. Niepokojące wyniki kontroli

Biznes Interwencje kraj Na sygnale Najnowsze Wydarzenia

Pękające dno, nieodpowiednie otwory, złe oznakowanie – na takie problemy natknęła się Inspekcja Handlowa podczas kontroli wanienek dla dzieci. Jak podaje UOKiK, w sumie w co czwartej zbadanej wanience wykryto nieprawidłowości. Dystrybutorzy szybko naprawili uchybienia, a w przypadku wad konstrukcyjnych – wstrzymali sprzedaż.

UOKiK podaje w piątkowym komunikacie, że Inspekcja Handlowa skontrolowała łącznie 55 partii dziecięcych wanienek. Zajęli się tym pracownicy sześciu wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej: w Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Opolu, Poznaniu i Warszawie.

Wady konstrukcyjne w dwóch przypadkach

W wyniku badań zakwestionowanych zostało 15 partii produktów, czyli 27,3 proc. wszystkich skontrolowanych. Spośród produktów, do których inspektorzy mieli uwagi, w dwóch stwierdzone zostały wady stwarzające zagrożenie dla dzieci, jak pękające dno i nieprawidłowe otwory.

Z kolei w 13 partiach produktów inspektorzy stwierdzili uchybienia w kwestii oznakowania. Głównie chodzi o niekompletne zapisy w instrukcji użytkowania, brak na opakowaniu lub bezpośrednio na produkcie informacji czy ostrzeżeń słownych lub w formie piktogramu, a także brak instrukcji lub ostrzeżeń w punkcie sprzedaży.

więcej/ źródło: Niebezpieczne produkty dla dzieci. Niepokojące wyniki kontroli – WP Finanse

Źródło: East News, fot: STANISLAW KOWALCZUK