Niekorzystne zmiany dla ROD i działkowców

kraj Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Prezydent RP Andrzej Duda 23 sierpnia br. podpisał nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, w której prace zaangażował się Polski Związek Działkowców.

Zdaniem Krajowego Zarządu PZD nowe uregulowania odbiją się negatywnie. Dlatego w trakcie procesu legislacyjnego zgłoszono wiele uwag i rozwiązań, które jednak nie uzyskały aprobaty Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W związku z tym w życie weszły następujące zmiany:

  1. Zwiększeniu ulegną maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, w tym Rodzinnych Ogródków Działkowych. Maksymalna stawka opłaty za pojemność worka 120 L wzrośnie z 1% na 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Stawki za pozostałe pojemności pojemników mają być proporcjonalne. Przykład: ROD w 2021 r. za wywóz pojemnika 120 L nie zapłaci maksymalnie 19,19 zł, tylko cena może wzrosnąć do 24,95 zł, a w przypadku pojemnika 1100 L zamiast 61,40 mogą zapłacić aż 228,68 zł;

  2. Włączenie ROD, który dotychczas rozliczał śmieci na podstawie umowy z prywatną firmą/przedsiębiorstwem komunalnym do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie będzie już wymagana pisemna zgoda zarządu ROD. Zarządy ROD będą zobowiązane do bieżącego śledzenia uchwał rady miasta/gminy oraz informacji na temat przetargów i składać w określonych terminach stosowane oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub odwołaniu ww. oświadczenia o wyłączeniu;

  3. Mimo zagospodarowania części odpadów komunalnych w kompostownikach ogrodowych działkowcy dalej nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłat za śmieci – tak jak ma to miejsce w przypadku właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

M.Kociński

Źródło: www.pzd.pl

Fot. Pixabay